Ścieżka nawigacji

Zarząd Zakładu

Zarząd Zakładu

Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa

 • Dorota Bieniasz

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 1.  
 • Departamentem Orzecznictwa Lekarskiego;
 • Departamentem Prewencji i Rehabilitacji;
 • Departamentem Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin;
 • Departamentem Świadczeń Emerytalno-Rentowych;
 • Departamentem Zasiłków.

oraz Naczelnym Lekarzem Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań

Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów

 • Paweł Jaroszek

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Finansów Funduszy
 • Departamentem Finansów Zakładu
 • Departamentem Kontroli Płatników Składek
 • Departamentem Realizacji Dochodów
 • Departamentem Ubezpieczeń i Składek

oraz Głównym Inspektorem Kontroli Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań.

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów 

 • Włodzimierz Owczarczyk

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Cyberbezpieczeństwa;
 • Departamentem Eksploatacji Aplikacji;
 • Departamentem Infrastruktury Informatycznej;
 • Departamentem Rozwoju Systemów Informatycznych;
 • Departamentem Rozwoju Systemów Wewnętrznych;​​​​​​​
 • Departamentem Zarządzania IT.

oraz Centrum Informatyki.

Członek Zarządu nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych

 • Mariusz Jedynak

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

Departamentem Zarządzania Nieruchomościami
Departamentem Administracyjnym
Biurem Poligrafii
Departamentem Zamówień Publicznych
Departamentem Legislacyjno-Prawnym