Konto

Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, masz swoje konto w ZUS. Twoje konto zostało założone na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Twoje konto jest oznaczone numerem PESEL nadanym przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL), a w przypadku braku numeru PESEL - serią i numerem dokumentu tożsamości.

Na Twoim koncie zapisujemy dane, które płatnicy składek przekazali nam w dokumentach ubezpieczeniowych m.in.:

  • dane identyfikacyjne: PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, rodzaj i nr dokumentu tożsamości, 
  • dane adresowe, 
  • dane ewidencyjne: nazwisko rodowe, drugie imię, płeć, dane o niepełnosprawności, obywatelstwo, 
  • dane o przebiegu ubezpieczeń: okres i tytuł ubezpieczenia, podstawy wymiaru składek, świadczenia/przerwy oraz dane płatnika składek,
  • informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne oraz składkach zapisanych na subkoncie,
  • informacje o członkostwie w OFE i składkach przekazanych na Twój rachunek w OFE,
  • informacje o kapitale początkowym

oraz informacje zawarte w oświadczeniach i wnioskach przekazanych przez Ciebie do ZUS np. o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz osobach, na rzecz których ma nastąpić w razie śmierci wypłata środków zapisanych na subkoncie (dotyczy to osób, które nie są członkami OFE i dla których prowadzimy subkonto).

Podstawa prawna
Art. 33 i art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).