Ścieżka nawigacji

Forma elektroniczna

Forma elektroniczna

Rozliczasz składki za więcej niż 5 osób? Masz wtedy obowiązek przekazywać nam dokumenty ubezpieczeniowe elektronicznie. Umożliwi Ci to program Płatnik lub inne oprogramowanie, które spełnia warunki określone przez ZUS.

Program Płatnik

Jako płatnik składek, możesz skorzystać z bezpłatnego programu Płatnik - do sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS. Możesz z niego skorzystać bez względu na to, ile osób zatrudniasz.

Za pomocą programu Płatnik:

 • utworzysz dokumenty ubezpieczeniowe,
 • zaimportujesz dane z systemu kadrowo-płacowego,
 • zweryfikujesz zestaw dokumentów przed ich wysłaniem do nas,
 • będziesz mieć dostęp online do danych zgromadzonych na Twoim koncie płatnika i do danych osób, które zatrudniasz,
 • prześlesz nam dokumenty ubezpieczeniowe,
 • automatycznie utworzysz informacje miesięczne i roczne dla ubezpieczonych,
 • zweryfikujesz i uspójnisz swoje dane z bazą ZUS.

Ważne! Za pomocą programu Płatnik przekażesz dokumenty, jeżeli masz certyfikat kwalifikowany.

Więcej o programie Płatnik dowiesz się na /firmy/program-platnik/o-programie-platnik. Znajdziesz tam:

 • podręcznik administratora,
 • podręcznik użytkownika,
 • bazę wiedzy, czyli najczęściej zgłaszane problemy i zadawane pytania wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami.

Aplikacja ePłatnik

Jeśli zatrudniasz do 100 osób, możesz skorzystać z aplikacji ePłatnik – internetowego odpowiednika programu Płatnik. Jest ona powiązana z profilem płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Dzięki ePłatnikowi przez portal PUE możesz m.in.:

 • zgłosić osoby do ubezpieczeń,
 • rozliczyć składki,
 • wypełnić i przekazać dokumenty ubezpieczeniowe.

Dokumenty, które do nas wysyłasz, możesz podpisywać podpisem kwalifikowanym, za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego e-PUAP lub podpisu osobistego (e-dowód).