Ścieżka nawigacji

COSTAS STAVRAKIS biogram

COSTAS STAVRAKIS biogram

COSTAS STAVRAKIS

Starszy Aktuariusz Zabezpieczenia Społecznego i Specjalista w Dziedzinie Emerytur, Departament Zabezpieczenia Społecznego, Międzynarodowa Organizacja Pracy, b. przewodniczący Grupy Roboczej UE zajmującej się sprawami starzenia się społeczeństwa (w latach 2013–2015). Ma ponad 20-letnie międzynarodowe doświadczenie operacyjne i doradcze w obszarze zabezpieczenia społecznego, strategicznego rozwoju polityki i reform, aktuarialnym i spraw finansów publicznych. Szef Grupy Roboczej ds. metodologii i prognoz w Podkomisji Bezpieczeństwa Społecznego w Stowarzyszeniu Aktuariuszy w Europie (AAE). Pracował m.in. w wielu komitetach technicznych UE, jak Ageing Working Group (AWG) przy Komitecie Polityki Socjalnej EPC. Ukończył University of London (uzyskał tytuł licencjacki B.Sc. z wiedzy aktuarialnej) oraz London School of Economics (uzyskał tytuł magisterski M.Sc. z matematyki stosowanej). Jest członkiem brytyjskiego Instytutu Aktuariuszy.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
11.35−12.05

Adekwatny dochód dla osób starszych w krajach Unii Europejskiej: wyzwania i polityka wdrożenia na podstawie raportu UE 2015 Adekwatne emerytury

COSTAS STAVRAKIS fota

 

zdjęcie