Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w I Oddziale ZUS w Poznaniu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w I Oddziale ZUS w Poznaniu

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Poznaniu w budynku przy ul. Dąbrowskiego 12.

Miejsca parkingowe

Wzdłuż budynku przy ul. Mickiewicza są wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu  mogą dostać się do budynku wejściem  przy ul. Dąbrowskiego 12 oraz ul. Mickiewicza 21/25.

Wejście do budynku przy ul. Dąbrowskiego jest zorganizowane z poziomu chodnika. W pobliżu wejścia znajduje się informacja o drugim wejściu do budynku, przy ul. Mickiewicza, przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Przy wejściu do budynku przy ul. Mickiewicza znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy wejściu do budynku przy ul. Dąbrowskiego oraz ul. Mickiewicza otwierają się automatycznie.

Przy wejściu przy ul. Dąbrowskiego znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „Pomoc dla niepełnosprawnych”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w dotarciu do stanowisk obsługi klientów.

Wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie sale obsługi klientów. W jednej sali są obsługiwani płatnicy składek, osoby ubezpieczone oraz lekarze. Druga sala jest przeznaczona do obsługi spraw emerytalno-rentowych i zasiłkowych.

Sala przeznaczona do obsługi płatników składek, osób ubezpieczonych oraz lekarzy znajduje się na parterze, po prawej  stronie od wejścia do budynku przy ul. Dąbrowskiego. W sali możesz załatwić sprawy na stanowiskach obsługi klientów lub na stanowisku specjalnie wyodrębnionym.

Sala przeznaczona do obsługi spraw emerytalno-rentowych i zasiłkowych znajduje się na podwyższonym parterze. Do sali możesz dostać się wejściem do budynku od ul. Mickiewicza. Skorzystaj z windy, która jest wewnątrz budynku, przy wejściu od ul. Mickiewicza. W przypadku awarii windy, możesz dostać się do sali schodołazem. Aby uzyskać pomoc w obsłudze schodołazu, naciśnij dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, który znajduje się w pobliżu drzwi wejściowych.

Drzwi do sal obsługi klientów nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomogą Ci pracownicy stanowisk obsługi klientów.

Toaleta dla osób  z niepełnosprawnością

W budynku są dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Jedna toaleta znajduje się na parterze - na poziomie zerowym - po lewej stronie od wejścia do sali w budynku przy ul. Dąbrowskiego. Druga toaleta jest na podwyższonym parterze, w pobliżu stanowiska „Informacja ogólna”, „Dziennik podawczy”.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Grodzisku Wielkopolskim

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Grodzisku Wielkopolskim w budynku przy  ul. Żwirowej 6.

   

  Miejsca parkingowe

  Z tyłu budynku, na parkingu ZUS są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać od ul. Żwirowej.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać do budynku dwoma wejściami. Jedno wejście  znajduje się przy ul. Żwirowej 6, drugie od strony parkingu. Obydwa wejścia są zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się  po przeciwnej stronie od wejścia do sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Międzychodzie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Międzychodzie w budynku przy ul. Słowackiego 7.

   

  Miejsca parkingowe

  Z tyłu budynku, na dziedzińcu wewnętrznym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Słowackiego 7.

  Przy wejściu znajduje się samoobsługowa winda. Przy windzie znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w obsłudze windy.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się  przy sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Nowym Tomyślu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Nowym Tomyślu w budynku przy ul. Kolejowej 4.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Kolejowej jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Kolejowej 4. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, w pobliżu wejścia głównego do budynku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Poznaniu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Poznaniu w budynku A przy ul. Fabrycznej 27/28.  

   

  Miejsca parkingowe

  Na placu przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osob z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem A przy ul. Fabrycznej 27/28. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku A otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w dwóch salach obsługi klientów - jedna sala jest przeznaczona do obsługi spraw emerytalno-rentowych oraz zasiłkowych, a druga do obsługi spraw płatników składek i ubezpieczonych.

  Wewnątrz budynku nie ma barier budowalnych. Drzwi na drodze do sal są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. 

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze. Jest ona wyposażona w instalację alarmową dla osób z niepełnosprawnością.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Szamotułach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Szamotułach w budynku przy  ul. Bolesława Chrobrego 17.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. B. Chrobrego są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. B. Chrobrego 17. Wejście jest  zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w dostaniu się do sali obsługi klientów.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku są schody. Klienci z niepełnosprawnością ruchu są obsługiwani na wyznaczonym stanowisku poza salą. Drzwi na drodze do sali obsługi klientów są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na poziomie wejścia do budynku.