Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Kraje UE

Kraje UE

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Kraje UE

Kraje UE

Film instruktażowy jak wypełnić wniosek o emeryturę unijną

 

FILM INSTRUKTAŻOWY