Składanie ZUS IWA

Jesteś płatnikiem składek i opłacasz składki na ubezpieczenie wypadkowe? Do 31 stycznia przekaż nam formularz ZUS IWA (Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli spełniasz poniższe warunki:

  • przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacałeś składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę – czyli byłeś płatnikiem składek na to ubezpieczenie przez cały poprzedni rok i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku,
  • w poprzednim roku zgłaszałeś do ubezpieczenia wypadkowego średnio w miesiącu co najmniej 10 osób (w tym siebie),
  • 31 grudnia poprzedniego roku byłeś wpisany do rejestru REGON.

Ważne! Nie musisz składać informacji ZUS IWA, jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ani jedna osoba, za którą opłacasz składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu.

Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205).