Ścieżka nawigacji

Poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą

Poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą

Jednym z celów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest popularyzacja wiedzy o polskim systemie zabezpieczenia społecznego oraz o prawach i obowiązkach wynikających ze stosowania przez Polskę wspólnotowych przepisów w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zawartych umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym. Dlatego ZUS prowadzi program Dni Poradnictwa dla Polonii z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów, z którymi łączą Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Dni Poradnictwa organizowane są we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi na podstawie deklaracji o współpracy ZUS i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ubiegłych latach spotkania takie odbyły się w wielu krajach (w Austrii, Belgii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Szwecji, USA, na Węgrzech oraz we Francji i we Włoszech). Ponadto w ramach polsko-niemieckiego poradnictwa emerytalno-rentowego i we współpracy z niemieckimi instytucjami ubezpieczenia emerytalno-rentowego co roku odbywają się spotkania w polskich i niemieckich miastach przygranicznych (w Słubicach, Zgorzelcu, Szczecinie, Görlitz, Frankfurcie nad Odrą), a także w innych miastach Polski i Niemiec (Toruń, Opole, Gorzów Wlkp., Berlin, Hamburg, Monachium).

Jeżeli mieszkasz lub pracujesz w kraju członkowskim Unii Europejskiej i chciałbyś dowiedzieć się o przysługujących Ci prawach z ubezpieczeń społecznych (tj. w zakresie emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i innych świadczeń z ZUS), możesz uzyskać takie informacje na spotkaniu z ekspertami ZUS.

Mapa witryny