Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w 3 lokalizacjach:

  • w siedzibie Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim  przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42 w budynku A i B,
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Armii Krajowej 9,
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS w Bełchatowie  przy ul. Wojska Polskiego 69.

Sprawdź na skierowaniu na badanie, w której lokalizacji odbędzie się Twoje badanie.

 

1. Siedziba Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim

Miejsca parkingowe

Przed budynkami A i B przy ul. Armii Krajowej znajdują się parkinig ogólnodostępne. Przy każdym z budynków jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku A oraz B wejściami od
ul. Armii Krajowej. Przy wejściach znajdują się pochylnie.

Drzwi do budynku A oraz B nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajdują się dzwonki, naciśnij dzwonek jesli chcesz uzyskać pomoc w dostaniu się do budynku. W otwarciu drzwi do bydynku A może Ci pomóc również pracownik stanowiska „Informacja ogólna. Dziennik podawczy”.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze w budynku A i na I piętrze w budynku B z możliwością dotarcia windą. Z wejścia należy kierować się w lewą stronę do informacji 2A, gdzie zostaniesz poinformowany o usytuowaniu gabinetu lekarskiego, w którym odbędzie się Twoje badanie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów otwierają lekarze orzecznicy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu znajdują się na parterze budynku A, a jedna - na I piętrze budynku B, w pobliżu gabinetów lekarskich.

 

2. Siedziba Inspektoratu ZUS w Piotrkowie Trybunalskim

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Armii Krajowej jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Drugie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest wyznaczone przy ul. Polnej. Parking jest ogólnodostępny.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy
ul. Armii Krajowej 9. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, za pomocą którego mozesz przywołać osobę do pomocy w otwarciu drzwi. W otwarciu drzwi może również pomóc pracownik stanowiska „Informacja ogólna. Dziennik podawczy”.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze i na I piętrze budynku. Z wejścia należy kierować się  
w lewą stronę, w kierunku pokoju nr 9 (parter) lub w prawą, w kierunku schodów lub windy,
aby dostać się na 1 piętro, pokój 111. Winda nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli wystąpi konieczność przebadania osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu istnieje możliwość przeprowadzenia badania w gabinecie znajdującym się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetu otwiera lekarz orzecznik.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, w pobliżu gabinetu lekarskiego.

 

3. Siedziba Inspektoratu ZUS w Bełchatowie

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 69 znajduje się parking ogólnodostępny. Jest na nim wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy
ul. Wojska Polskiego 69. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajduje się oznaczony dzwonek, naciśnij go jeżeli chcesz uzyskać pomoc w dostaniu sie do bydynku. W otwarciu drzwi może również pomóc pracownik stanowiska „Informacja ogólna. Dziennik podawczy”.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze. Z wejścia należy kierować się w stronę hollu orzecznictwa lekarskiego wskazanego strzałką lub poprosić o pomoc pracownika ochrony. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów są otwierane przez lekarzy orzeczników.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w lewym skrzydle budynku, po prawej stronie korytarza, w pobliżu sali obsługi klientów.