Ścieżka nawigacji

Biogram W. Babik Kraków 2019

Biogram W. Babik Kraków 2019

WIESŁAW BABIK

Prof. zw. dr hab.  profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia (2011). Od 2006 roku kierownik Zakładu Zarządzania Informacją w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dodatkowo był zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2006 roku jest prezydentem International Society for Knowledge Organization w Polsce a od 2009 jest krajowym przedstawicielem założonego przez UNESCO w 1971 roku International Information Centre for Terminology (INFOTERM) w Wiedniu.

Jest autorem prawie 300 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym 5 książek autorskich, 14 słowników słów kluczowych z różnych dyscyplin nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych, redaktorem naukowym 30 publikacji zbiorowych, jednym ze współautorów „Słownika encyklopedycznego informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych” (2002), współredaktorem i jednym z autorów podręczników akademickich „Informacja naukowa. Rozwój-Metody i Organizacja” (2006), oraz „Nauka o informacji” (2016), autorem 26 opublikowanych recenzji naukowych i ponad 200 recenzji wydawniczych książek i artykułów naukowych.

Jest członkiem Rad Naukowych wielu czasopism naukowych w Polsce i za granicą. Członkiem Komisji Zarządu Głównego SBP ds. Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego. Wypromował na UJ ponad 200 magistrów, kilkunastu licencjatów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz 4 doktorów. Jest autorem oryginalnych publikacji naukowych: „Generowanie języków informacyjno-wyszukiwawczych ze słowników terminologicznych” (Kraków: Wydawnictwo UJ 1996), „Słowa kluczowe” (Kraków: Wydawnictwo UJ 2010), „Ekologia informacji” (Kraków: Wydawnictwo UJ), Knowledge Organization in the 21st Century: Between Historical Patterns and Future Prospects” (Ed. by W. Babik. Würzburg: Ergon Verlag 2014), „Nauka o informacji” (red.) (Warszawa: Wydawnictwo SBP 2016).

 4 kwietnia 2019 czwartek
13.30−15.00

prelegent:

INFOBROKERING W SŁUŻBIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

* O zjawisku brokeringu informacji w świetle ekologii informacji. Studium przypadku ZUS

fota W. Babik Kraków 2019

 

zdjęcie W. Babik