Ścieżka nawigacji

Wysokość kwoty bazowej od 1999 r.

Wysokość kwoty bazowej od 1999 r.

 • Od 1 czerwca 1999 r. 1327,44 zł   (M.P. nr 17, poz. 239)
 • Od 1 czerwca 2000 r. 1540,20 zł   (M.P. nr 14, poz. 313)
 • Od 1 czerwca 2001 r. 1683,27 zł   (M.P. nr 15, poz. 247)
 • Od 1 czerwca 2002 r. 1775,89 zł   (M.P. nr 19, poz. 342)
 • Od 1 marca 2003 r. 1862,62 zł   (M.P. nr 9, poz. 137)
 • Od 1 marca 2004 r.    1829,24 zł   (M.P. nr 9, poz. 138)
 • Od 1 marca 2005 r.    1903,03 zł   (M.P. nr 10, poz. 206)
 • Od 1 marca 2006 r.    1977,20 zł   (M.P. nr 12, poz. 160)
 • Od 1 marca 2007 r.    2059,92 zł   (M.P. nr 12, poz. 126)
 • Od 1 marca 2008 r.    2275,37 zł   (M.P. nr 13, poz. 140)
 • Od 1 marca 2009 r.    2578,26 zł   (M.P. nr 9, poz. 113)
 • Od 1 marca 2010 r.    2716,71 zł    (M.P. Nr 7, poz. 68)
 • Od 1 marca 2011 r.    2822,66 zł    (M.P. Nr 11, poz. 121)
 • Od 1 marca 2012 r.    2974,69 zł    (M.P.  2012.68)
 • Od 1 marca 2013 r.    3080,84 zł    (M.P. 2013.87)
 • Od 1 marca 2014 r.    3191,93 zł     (M.P. 2014.147) 
 • Od 1 marca 2015 r.    3308,33 zł     (M.P.2015.177)
 • Od 1 marca 2016 r.    3408,62 zł    (M.P.2016.147)
 • Od 1 marca 2017 r.    3536,87 zł    (M.P.2017.184)
 • Od 1 marca 2018 r.    3731,13 zł    (M.P.2018.188)
 • Od 1 marca 2019 r.    4003,88 zł    (M.P.2019.153)
 • Od 1 marca 2020 r.    4294,67 zł    (M.P.2020.178)
 • Od 1 marca 2021 r.    4512,41 zł    (M.P.2021.38)
 • Od 1 marca 2022 r. 4944,79 zł    (M.P.2022.211)
 • Od 1 marca 2023 r. 5540,25 zł ​​​​​​ (M.P.2023.172)