Ścieżka nawigacji

AGATA GÓRNY biogram

AGATA GÓRNY biogram

AGATA GÓRNY

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, a także socjolożka zajmująca się zagadnieniami imigracji do Polski od lat 90. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i badaczem w Ośrodku Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje też stanowisko zastępcy prezesa Komitetu Badań nad Migracjami Państwowej Akademii Nauk. Od 2007 roku prowadzi Katedrę Ekonomii Ludności i Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. W latach 2008-2016 kierowała Zespołem Integracji i Stosunków Etnicznych w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Jest też redaktor naczelną czasopisma naukowego „Central and Eastern European Migration Review”. Jej zainteresowania badawcze obejmują metodologię badań migracyjnych, współczesne procesy migracyjne, a przede wszystkim wzorce imigracji do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz integrację migrantów w społeczeństwie przyjmującym.

27 listopada 2018
12.00-12.20

Wpływ migracji z Ukrainy na strukturę demograficzną oraz rynek pracy w Polsce

AGATA GÓRNY fota

 

zdjęcie