Refundacja składki na ubezpieczenie OC/AC

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EOC/AC

Wniosek EOC/AC

Wniosek o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (OC/AC)
Aktualizacja formularza: 29 października 2018 r.