Ścieżka nawigacji

Okresy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Okresy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Informacje dla ubezpieczonego (np. pracownika, zleceniobiorcy)

Informacje dla przedsiębiorcy (płatnika składek)

Które ubezpieczenia społeczne i w jakim okresie są dla Ciebie obowiązkowe (dla ubezpieczonego)

Ubezpieczenia społeczne to:

W tabeli znajdziesz informacje, które ubezpieczenia społeczne są dla Ciebie obowiązkowe i w jakim okresie. Zależy to od Twojej sytuacji zawodowej lub społecznej.

Ubezpieczenia społeczne
Twoja sytuacja zawodowa lub społeczna Które ubezpieczenia są dla Ciebie obowiązkowe W jakim okresie jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami
Jesteś pracownikiem emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania
Wykonujesz umowę zlecenia lub równoważną albo jako osoba bliska współpracujesz przy wykonywaniu takiej umowy emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
Prowadzisz pozarolniczą działalność emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia rozpoczęcia działalności do dnia jej zaprzestania (oprócz okresu, na który zawiesisz działalność)
Jako osoba bliska współpracujesz przy prowadzeniu działalności emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia
Jesteś osobą duchowną (więcej informacji w poradniku, pdf, 770 kB) emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z niego
Pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego emerytalne i rentowe od dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będziesz spełniać tych warunków
Przebywasz na urlopie wychowawczym i nie masz prawa do emerytury lub renty ani innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych emerytalne i rentowe od dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będziesz spełniać tych warunków
Pobierasz świadczenie pielęgnacyjne (więcej informacji w poradniku, pdf, 185 kB), specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (więcej informacji w poradniku, pdf, 170 kB) emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 20-letniego okresu ubezpieczenia (kobieta) lub 25-letniego okresu ubepieczenia (mężczyzna) od dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będziesz spełniać tych warunków
Jesteś członkiem rady nadzorczej i pobierasz za to wynagrodzenie emerytalne i rentowe od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia, kiedy przestaniesz pełnić tę funkcję

Do jakich ubezpieczeń musisz zgłosić osobę, dla której jesteś płatnikiem składek

Ubezpieczenia społeczne to:

W poniższej tabeli znajdziesz informacje, do których ubezpieczeń społecznych i w jakim okresie musisz zgłosić osobę, dla której jesteś płatnikiem składek. Zależy to od jej sytuacji zawodowej lub społecznej. 

Zgłaszanie do ubezpieczeń
Sytuacja zawodowa lub społeczna osoby, dla której jesteś płatnikiem składek Które ubezpieczenia są dla niej obowiązkowe W jakim okresie jest ona objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami
Jest pracownikiem emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania
Wykonujeumowę zlecenia lub równoważną albo jako osoba bliska współpracuje przy wykonywaniu takiej umowy emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
Prowadzisz pozarolniczą działalność (sam opłacasz składki na swoje ubezpieczenia) emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia rozpoczęcia działalności do dnia jej zaprzestania (oprócz okresu, na który zawiesisz działalność)
Jako osoba bliska współpracuje przy prowadzeniu działalności emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia
Jest osobą duchowną (więcej informacji w poradniku, pdf, 770 kB) emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z niego
Pobiera zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego emerytalne i rentowe od dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będzie spełniać tych warunków
Przebywa na urlopie wychowawczym i nie ma prawa do emerytury lub renty ani innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych emerytalne i rentowe od dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będzie spełniać tych warunków
Pobiera świadczenie pielęgnacyjne (więcej informacji w poradniku, pdf, 185 kB), specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (więcej informacji w poradniku, pdf, 170 kB) emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 20-letniego okresu ubezpieczenia (kobieta) lub 25-letniego okresu ubepieczenia (mężczyzna) od dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będzie spełniać tych warunków
Jest członkiem rady nadzorczej i pobiera za to wynagrodzenie emerytalne i rentowe od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia, kiedy przestanie pełnić tę funkcję

Podstawa prawna

Art. 6,11, 12 i 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)