Ścieżka nawigacji

Okresy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Okresy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021

Informacje dla ubezpieczonego (np. pracownika, zleceniobiorcy)

Informacje dla przedsiębiorcy (płatnika składek)

Które ubezpieczenia społeczne i w jakim okresie są dla Ciebie obowiązkowe (dla ubezpieczonego)

Ubezpieczenia społeczne to: 

W tabeli znajdziesz informacje, które ubezpieczenia społeczne są dla Ciebie obowiązkowe i w jakim okresie. Zależy to od Twojej sytuacji zawodowej lub społecznej. 

Twoja sytuacja zawodowa lub społeczna Które ubezpieczenia są dla Ciebie obowiązkowe W jakim okresie jesteś objęty obowiąkowymi ubezpieczeniami
Jesteś pracownikiememerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkoweod dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania
Wykonujesz umowę zlecenia lub równoważną albo jako osoba bliska współpracujesz przy wykonywaniu takiej umowyemerytalne, rentowe i wypadkoweod dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
Prowadzisz pozarolniczą działalnośćemerytalne, rentowe i wypadkoweod dnia rozpoczęcia działalności do dnia jej zaprzestania (oprócz okresu, na który zawiesisz działalność)
Jako osoba bliska współpracujesz przy prowadzeniu działalnościemerytalne, rentowe i wypadkoweod dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia
Jesteś osobą duchowną (więcej informacji w poradniku, pdf, 770 kB)emerytalne, rentowe i wypadkoweod dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z niego
Pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiegoemerytalne i rentoweod dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będziesz spełniać tych warunków
Przebywasz na urlopie wychowawczym i nie masz prawa do emerytury lub renty ani innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznychemerytalne i rentoweod dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będziesz spełniać tych warunków
Pobierasz świadczenie pielęgnacyjne (więcej informacji w poradniku, pdf, 185 kB), specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (więcej informacji w poradniku, pdf, 170 kB)emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 20-letniego okresu ubezpieczenia (kobieta) lub 25-letniego okresu ubepieczenia (mężczyzna)od dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będziesz spełniać tych warunków
Jesteś członkiem rady nadzorczej i pobierasz za to wynagrodzenieemerytalne i rentoweod dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia, kiedy przestaniesz pełnić tę funkcję

Do jakich ubezpieczeń musisz zgłosić osobę, dla której jesteś płatnikiem składek

Ubezpieczenia społeczne to: 

W poniższej tabeli znajdziesz informacje, do których ubezpieczeń społecznych i w jakim okresie musisz zgłosić osobę, dla której jesteś płatnikiem składek. Zależy to od jej sytuacji zawodowej lub społecznej. 

Sytuacja zawodowa lub społeczna osoby, dla której jesteś płatnikiem składek Które ubezpieczenia są dla niej obowiązkowe W jakim okresie jest ona objęta obowiąkowymi ubezpieczeniami
Jest pracownikiememerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkoweod dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania
Wykonuje umowę zlecenia lub równoważną albo jako osoba bliska współpracuje przy wykonywaniu takiej umowyemerytalne, rentowe i wypadkoweod dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
Prowadzisz pozarolniczą działalność (sam opłacasz składki na swoje ubezpieczenia)emerytalne, rentowe i wypadkoweod dnia rozpoczęcia działalności do dnia jej zaprzestania (oprócz okresu, na który zawiesisz działalność)
Jako osoba bliska współpracuje przy prowadzeniu działalnościemerytalne, rentowe i wypadkoweod dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia
Jest osobą duchowną (więcej informacji w poradniku, pdf, 770 kB)emerytalne, rentowe i wypadkoweod dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z niego
Pobiera zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiegoemerytalne i rentoweod dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będzie spełniać tych warunków
Przebywa na urlopie wychowawczym i nie ma prawa do emerytury lub renty ani innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznychemerytalne i rentoweod dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będzie spełniać tych warunków
Pobiera świadczenie pielęgnacyjne (więcej informacji w poradniku, pdf, 185 kB), specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (więcej informacji w poradniku, pdf, 170 kB)emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 20-letniego okresu ubezpieczenia (kobieta) lub 25-letniego okresu ubepieczenia (mężczyzna)od dnia spełnienia warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami do dnia, w którym nie będzie spełniać tych warunków
Jest członkiem rady nadzorczej i pobiera za to wynagrodzenieemerytalne i rentoweod dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia, kiedy przestanie pełnić tę funkcję

 

Podstawa prawna

Art. 6,11, 12 i 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)