Ścieżka nawigacji

Skład Komitetu Honorowego obchodów jubileuszu 90-lecia ZUS

Skład Komitetu Honorowego obchodów jubileuszu 90-lecia ZUS

 1. Krzysztof Gawkowski - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
 2. dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Andrzej Domański - Minister Finansów
 4. Izabela Leszczyna - Minister Zdrowia
 5. Krzysztof Hetman - Minister Rozwoju i Technologii
 6. Dariusz Wieczorek - Minister Nauki
 7. Radosław Sikorski - Minister Spraw Zagranicznych
 8. Marzena Okła-Drewnowicz - Minister - członek Rady Ministrów, Minister ds. polityki senioralnej
 9. dr Liwiusz Laska - Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS
 10. Katarzyna Ueberhan - Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Poseł na Sejm RP
 11. Janina Sagatowska - Przewodnicząca senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Senator RP
 12. Joanna Frydrych - Poseł na Sejm RP
 13. dr Elżbieta Ostrowska - Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członek Rady Nadzorczej ZUS
 14. Filip Nowak - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 15. Dariusz Rohde - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 16. dr Dominik Rozkrut - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 17. Katarzyna Łażewska-Hrycko - Główny Inspektor Pracy
 18. dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB
 19. JM prof. dr hab. Alojzy Nowak - Rektor Unwiersytetu Warszawskiego
 20. prof. dr hab. Henryk Skarżyński - Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu
 21. Robert Zapotoczny - Prezes PFR Portal PPK sp. z o.o.

Obchody jubileuszu 90-lecia ZUS objęte są
Patronatem Honorowym
​​​​​​​Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

logo prezydent RP - link do zewnętrznej strony - otwiera sie w nowym oknie​​​​​​​