Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej

Od wtorku 25 czerwca 2024 r. do piątku 12 lipca 2024 r. w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej przy ul. Romualda Traugutta 2A,  z powodu trwających prac remontowych nie będzie można skorzystać z parkingu.

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Bielsku-Białej w dwóch budynkach: przy ul. Krasińskiego 34 oraz  ul. Traugutta 2.

Przy wejściu do budynków są zamieszczone informacje z kodami QR o:

 • udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością ruchu,
 • dostępności dla osób z niepełnosprawnościami skierowanymi na badanie lekarskie prowadzone przez lekarzy orzeczników.

Budynek przy ul. Krasińskiego 34

W budynku przy ul. Krasińskiego załatwisz sprawy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Krasińskiego 34 są wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Budynek przy ul. Krasińskiego ma dwa wejścia, przy ul. Krasińskiego 34 i 36.Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać do budynku się wejściem przy ul. Krasińskiego 34. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy wejściu do budynku przy ul. Krasińskiego 34 nie otwierają się automatycznie. Skrzydła drzwiowe są oznaczone kontrastowymi pasami. W pobliżu drzwi znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu wymiany drzwi wejściowych na automatycznie otwierane - po uzyskaniu zezwolenia konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę.

Wewnątrz budynku

Wewnątrz budynku, w pobliżu wejścia znajdują się schody. Krawędzie stopni są oznaczone kontrastowymi pasami. Skorzystaj z platformy schodowej, która jest przy wejściu.  Przy platformie umieściliśmy dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego  oraz  informacją „Pomoc dla niepełnosprawnych”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w jej uruchomieniu. 

Klienci są obsługiwani w sali obsługi na parterze.

Na drodze do sali obsługi klientów znajdują się drzwi wahadłowe i przeciwpożarowe. Drzwi wahadłowe są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Skrzydła drzwiowe oznaczyliśmy kontrastowymi pasami. W otwarciu drzwi przeciwpożarowych pomogą Ci pracownicy ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do sali obsługi klientów - do czasu modernizacji drzwi prowadzących do sali obsługi klientów.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu  znajduje się po prawej stronie od wejścia do sali obsługi klientów. Jest wyraźnie oznaczona.

Budynek przy ul. Traugutta 2a  

W sali obsługi klientów są obsługiwani płatnicy składek, osoby ubezpieczone. 

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Traugutta 2a jest wyznaczone jedno miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Z powodu trwających prac remontowych od wtorku 25 czerwca 2024 r. do piątku 12 lipca 2024 r. nie można korzystać z parkingu w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej przy ul. Romualda Traugutta 2A..

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym, przy którym znajduje się pochylnia. 

Mogą też skorzystać z windy, która znajduje się od ul. Traugutta 2. Wejście do windy jest zorganizowane z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy wejściu głównym do budynku otwierają się automatycznie. 

Drzwi przy wejściu do windy również otwierają się automatycznie. Skrzydła drzwiowe są oznaczone kontrastowymi pasami.

Uwaga, w związku z sytuacją epidemiczną, potrzebę otwarcia drzwi przy wejściu do windy monitoruje i koordynuje pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu ustąpienia pandemii.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego.

Drzwi na drodze od wejścia głównego do budynku do sali obsługi klientów otwierają się automatycznie.

Natomiast na drodze od windy do sali znajdują się: korytarz i drzwi. Drzwi te są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością  ruchu znajduje się obok wejścia głównego do budynku, po prawej stronie. Jest wyraźnie oznakowana.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Cieszynie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Cieszynie w budynku przy ul. Bielskiej 29.

  Przy wejściu do budynku Inspektoratu zamieszczone są informacje z kodami QR o:

  • udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością ruchu,
  • dostępności dla osób z niepełnosprawnościami skierowanymi na badanie lekarskie prowadzone przez lekarzy orzeczników.

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Bielskiej jest wyznaczone jedno miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w pobliżu budynku od strony ul. Kolejowej.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Bielskiej. Wejście jest zorganizowane  z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. Skrzydła drzwi są oznaczone kontrastowymi pasami.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Ważne!  Ze względu na wysokość stanowisk: "Ubezpieczenia i składki", "Wnioski i zaświadczenia", "Zasiłki" oraz jednego stanowiska "Emerytury i renty", klienci są na nich obsługiwani na stojąco. W razie potrzeby zapewniamy obsługę klientom przy innym stanowisku w pozycji siedzącej. W tej sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu przebudowy sali obsługi klientów i dostosowania odpowiedniej wysokości na każdym stanowisku obsługi klientów - po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

  Na siedząco są obsługiwani klienci na pozostałych czterech stanowiskach "Emerytury i renty" oraz jednym stanowisku "Wnioski i zaświadczenia".

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Jest wyraźnie oznakowana.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Żywcu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Żywcu w budynku przy ul. Piernikarskiej 2

  Przy wejściu do budynku Inspektoratu zamieszczone są informacje z kodami QR o:

  • udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością ruchu,
  • dostępności dla osób z niepełnosprawnościami skierowanymi na badanie lekarskie prowadzone przez lekarzy orzeczników.

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Węglowej wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się wejściem od ul. Węglowej. Przy wejściu znajduje się winda. Przy windzie jest dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz z informacją „Pomoc dla niepełnosprawnych”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w dotarciu do sali obsługi klientów.

   

  Drzwi wejściowe

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Skrzydła drzwiowe są oznaczone kontrastowymi pasami. Drzwi pomoże Ci otworzyć pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze budynku, na wprost wejścia. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się  obok stanowiska "Informacja ogólna", "Dziennik podawczy”. Jest wyraźnie oznakowana.