Ścieżka nawigacji

Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ogólna zasada finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje ubezpieczony z własnych środków. Wynosi ona 9 proc. podstawy jej wymiaru.

Kto oblicza, pobiera i płaci składkę na Twoje ubezpieczenie zdrowotne

Jesteś pracownikiem, funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej albo członkiem rady nadzorczej albo wykonujesz umowę zlecenia lub równoważną

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z Twojego dochodu i opłaca do nas Twój płatnik składek.

Prowadzisz pozarolniczą działalność

Sam finansujesz należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne z własnych środków i opłacasz ją.

Współpracujesz przy prowadzeniu pozarolniczej działalności

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, finansuje ze środków własnych i odprowadza do nas osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Pobierasz zasiłek dla osób bezrobotnych

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z Twojego dochodu i opłaca powiatowy urząd pracy.

Ważne!
​​​​​​​Jeśli jesteś osobą bezrobotną, ale nie pobierasz zasiłku, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za Ciebie urząd pracy.

Przebywasz na urlopie wychowawczym

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza pracodawca, a finansowana jest ona w całości przez budżet państwa za naszym pośrednictwem.

Pobierasz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje za Ciebie ze środków otrzymanych z budżetu państwa wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)