Ścieżka nawigacji

Biogram R. Zyzik Kraków 2019

Biogram R. Zyzik Kraków 2019

RADOSŁAW ZYZIK

Doktor teorii prawa, prodziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum. Jest Autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w których łączy wiedzę z psychologii poznawczej i społecznej, ekonomii behawioralnej i neuronauki z naukami prawnymi i polityką publiczną.

Swoje badania prezentował szerszej publiczności publikując w Tygodniku Powszechnym, Charakterach, w dodatku do Tygodnika Polityka oraz na portalu Interia.pl.

W latach 2016-2019 był kierownikiem grantu badawczego Naukowa polityka prawa z perspektywy behawioralnej ekonomicznej analizy prawa finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Jest studentem IV roku studiów doktoranckich na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii i Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej (ASPE).   

 4 kwietnia 2019 czwartek
11.15−12.45

ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

* Jak badać świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych? Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

* Jak skutecznie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych? 

fota R. Zyzik Kraków 2019

 

zdjęcie R. Zyzik