Ścieżka nawigacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest systemem służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do ZUS, dostępnym w ramach portalu PUE.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZUS (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej), niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta w portalu PUE,
  • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego ePUAP

Więcej informacji i logowanie do ESP ZUS