Ścieżka nawigacji

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został powołany 20 grudnia 2000 roku w Gdańsku, a zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie – VII Wydział Cywilny i Rejestrowy – w dniu 4 stycznia 2001 roku w Rejestrze Ogólnopolskich Związków Zawodowych w dziale B poz. 378.

Związek jest jednostką organizacyjną samodzielnie bilansującą się, posiadającą osobowość prawną.

Zgodnie ze Statutem Związku skupia on w swoich szeregach Inspektorów Kontroli ZUS powołanych na podstawie art. 93 ust. 2  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dnia 13 października 1998 roku /Dz. U. 137 poz. 887 ze zmianami/ oraz emerytów i rencistów – byłych Inspektorów Kontroli ZUS.

W sprawach indywidualnych Związek może podjąć się obrony praw i interesów pracowniczych osób niezrzeszonych w Związku na ich pisemny wniosek.

Organami Związku są:

 • Zarząd Główny
 • Zarządy Terenowe Jednostek Organizacyjnych

Władze ogólnokrajowe Związku:

 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Główna Komisja Rewizyjna

Władze Terenowych Jednostek Organizacyjnych:

 • Walne Zebrania

W Terenowych Jednostkach Organizacyjnych władzę sprawują

 • Przewodniczący KZZIK ZUS w Oddziale
 • Wiceprzewodniczący KZZIK ZUS w Oddziale

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie  Wydziału VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , w dniu 11 stycznia 2002 roku został uznany reprezentatywną organizacją związkową W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  zgodnie z art. 24125a  Kodeksu Pracy.

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS jest członkiem Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie.

Terenem działania Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Adres siedziby Zarządu Głównego Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS:

ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

Tel. 797 317 873

W skład Zarządu Głównego KZZIK ZUS wchodzą:

 • Dagmara Ledzion - Przewodnicząca ZG KZZIK ZUS
 • Anna Grzegorzyca - Wiceprzewodnicząca ZG KZZIK ZUS
 • Agnieszka Torbicka - Wiceprzewodnicząca ZG KZZIK ZUS
 • Artur Brzeziński - Wiceprzewodniczący ZG KZZIK ZUS
 • Krzysztof Małecki - Wiceprzewodniczący ZG KZZIK ZUS
 • Jolanta Danielczyk - Skarbnik ZG KZZIK ZUS
 • Mirosław Rudka - Sekretarz ZG KZZIK ZUS
 • Bogusław Kuziora - Członek Prezydium
 • Paweł Białowąs - Członek ZG KZZIK ZUS
 • Łukasz Drożdż - Członek ZG KZZIK ZUS
 • Włodzimierz Kwiatkowski - Członek ZG KZZIK ZUS
 • Izabela Mrowicka - Członek ZG KZZIK ZUS
 • Piotr Nowaczyk - Członek ZG KZZIK ZUS
 • Mirosław Pustelnik - Członek ZG KZZIK ZUS
 • Rafał Teodorczyk - Członek ZG KZZIK ZUS
 • Sławomir Przeździecki - Członek ZG KZZIK ZU

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Adam Ostapczuk - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Agnieszka Zienkiewicz -  Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Jolanta Gralec-Urbańska – Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Sabina Grzywa –  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Grzegorz Skuza – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej