Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Konkurs Prezesa ZUS na najlepszą rozprawę o ubezpieczeniach społecznych rozstrzygnięty

Do konkursu zakwalifikowało się 20 prac (1 rozprawę doktorską, 10 prac magisterskich i 9 prac licencjackich). Należały one do trzech dyscyplin naukowych:

 • nauki prawne,
 • nauki o polityce i administracji,
 • ekonomia i finanse.

Autorzy obronili swoje prace na uczelniach w różnych regionach Polski – na uniwersytetach z wieloletnią tradycją i w szkołach wyższych o krótszej historii.

Jakie tematy podjęli młodzi naukowcy

Część zgłoszonych prac dotyczyła historii systemu ubezpieczeń społecznych i funkcjonowania ZUS. Inne wskazały wyzwania dla systemu i instytucji. Niektóre skoncentrowały się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, np. na konstrukcji prawnej świadczeń czy pozycji niektórych grup uczestników systemu ubezpieczeń społecznych. Autorzy podejmowali też próbę kompleksowej analizy tego systemu i jego związku z finansami publicznymi. Inni natomiast dostrzegli rolę ZUS jako instytucji, która wykorzystuje nowoczesne technologie.

Kto i jak oceniał prace

Prace oceniała komisja konkursowa. Przewodniczyła jej prof. Gertruda Uścińska. W składzie komisji  znaleźli się:

 • dr hab. Gabriela Grotkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr Tomasz Lasocki, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Anna Musiała – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. Marek Pogonowski, profesor Politechniki Koszalińskiej oraz dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie,
 • prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz – profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Polskiej Akademii Nauk,
 • dr hab. Krzysztof Walczak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Oceniając prace, komisja skrupulatnie sprawdziła następujące wymagania:

 • aktualność i oryginalność podjętego tematu,
 • merytoryczna i poznawcza wartość pracy,
 • właściwość i poprawność zastosowanych metod badawczych,
 • przydatność pracy dla doskonalenia praktyki lub rozwoju teorii,
 • poprawność językowa i edytorska pracy.

Jaki jest werdykt

Spośród 20 wytypowanych do konkursu prac komisja wyróżniła tylko jedną. Jest to praca licencjacka Pauliny Gocał z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – analiza innowacyjnych projektów o znaczeniu systemowym w latach 2018–2019” napisanej pod kierunkiem dr. hab. JakubA Górki. Jak napisał jeden z recenzentów: „Praca podejmuje bardzo aktualne zagadnienie. Autor w sposób umiejętny osadza rozwiązania zastosowane w ZUS w szerszym kontekście zmian rewolucji 4.0.”

To pierwsza edycja konkursu z wyróżnieniem trzech kategorii prac. Cieszy więc różnorodność podjętych tematów i szeroka reprezentacja ośrodków akademickich. Niestety zabrakło prac, które nie tylko podjęły oryginalne zagadnienia, ale też spełniły wymogi bezbłędnego rozwiązania problemu badawczego oraz wartości dodanej dla doktryny i praktyki.

Zapraszamy serdecznie studentów i doktorantów, by podejmowali w swoich rozprawach  problematykę ubezpieczeń społecznymi i zgłaszali swoje prace do Konkursu Prezesa ZUS.