Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

PILNE! Nowy termin II etapu wojewódzkiego

Do realizacji II etapu Olimpiady zostanie wykorzystana platforma testportal.pl. Dostęp do platformy jest bezpłatny i możliwy przez przeglądarkę internetową. Test zostanie udostępniony w tym samym momencie o godzinie 14.00 wszystkim 336 półfinałowym drużynom.

Test będzie można wykonać na podstawie indywidualnego kodu dostępu. Kody te zostaną przekazane nauczycielom - opiekunom drużyn.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z 25 marca 2020 r., poz. 530), w olimpiadach przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 nie wyłania się laureatów. Z tego względu Olimpiada ZUS zakończy się na II etapie. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do III etapu otrzymają tytuł finalisty.

Do finału przechodzi jeden najlepszy zespół z każdego województwa - pod warunkiem osiągnięcia minimum 80% poprawnych odpowiedzi.  O kolejności miejsc w każdym z województw decyduje w przede wszystkim punktacja. Jeśli do wskazania najlepszej drużyny nie wystarcza punktacja, o kolejności miejsc decyduje także czas wykonania testu. W tej edycji Olimpiady nie będą realizowane dogrywki. Oznacza to, że jeśli dwa lub więcej zespołów osiągną ten sam najlepszy wynik i będą miały ten sam czas – obu zespołom przyznamy tytuł finalisty.