Ścieżka nawigacji

Aktualności

Przegląd emerytalny czas zacząć

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu emerytalnego został zapisany w tzw. ustawie systemowej. Pierwszy przegląd odbył się jeszcze w 2013 r. Właśnie rozpoczęły się prace zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie tegorocznego przeglądu. Decyzją Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wiodącym w prowadzeniu przeglądu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W skład zespołu wchodzą ponadto przedstawiciele, ministerstw i instytucji centralnych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz instytucji rynku ubezpieczeniowego.

- Naszym celem jest ocena obowiązujących obecnie w systemie emerytalnym rozwiązań, z uwzględnieniem reform, które weszły w życie w 2011 r. i 2013 r. Rozwiązania te oceniać będziemy szczególnie przez pryzmat zachodzących zmian demograficznych, ewolucji rynku pracy i migracji międzynarodowej - wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reformy wprowadzone w  2011 r. i 2013 r. będą analizowane pod kątem systemowego deficytu w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i długu publicznego, a także wysokości wypłacanych świadczeń. Kluczowymi problemami jakie zostaną poddane analizie będą szczegółowe parametry nabywania prawa do świadczeń, prawo do emerytury w kontekście nieoskładkowanych dochodów, pułap 30-krotność w zakresie odprowadzanych składek, a także prawo do emerytury minimalnej, zasady jej nabywania oraz wysokość. Kontekstem analizy będą uregulowania międzynarodowe obowiązujące w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy o normach minimalnych w ubezpieczeniach społecznych. Przegląd obejmie również ocenę funkcjonujących rozwiązań III filara emerytalnego.

W ramach prac nad zieloną księgą przeglądu emerytalnego w okresie od czerwca do września w 22 oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbędą się debaty na temat obecnego kształtu i wyzwań dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

- Chcielibyśmy aby w tych debatach udział wzięli przedstawiciele wielu różnych grup społecznych, w tym organizacji pracodawców i pracowników, a także osoby ze świata nauki. Jesteśmy otwarci na dialog w tej materii. System emerytalny dotyka każdego z nas, więc wymaga jak najszerszych konsultacji - mówi prof. Gertruda Uścińska.

W ramach dialogu społecznego ZUS uruchamia specjalny adres mailowy: przeglademerytalny@zus.pl, pod który można kierować swoje uwagi i propozycje dotyczące możliwych rozwiązań w ramach systemu emerytalnego. Finalna wersja raportu emerytalnego ma powstać we wrześniu. W październiku ma się nim zająć Rada Ministrów.