Ścieżka nawigacji

Aktualności

Świadczenia kanadyjskie przelewem na konto w Polsce

W wyniku uzgodnień Kanadyjczycy zgodzili się na przyspieszenie wdrożenia procedury wypłaty świadczeń kanadyjskich do Polski w formie przelewów na rachunki bankowe. Rząd Kanady wprowadził już możliwość przelewów bezpośrednich na konta bankowe w Polsce. Płatności te dokonywane będą w złotówkach na koniec każdego miesiąca.

Osoby otrzymujące dotychczas świadczenia kanadyjskie czekiem mogą więc zwrócić się do instytucji kanadyjskiej o zmianę formy wypłaty na przelewy bankowe. Świadczeniobiorcy instytucji kanadyjskiej otrzymujący emerytury i renty z systemów CPP i OAS (z Planu Emerytalno-Rentowego Kanady oraz z tytułu okresów zamieszkiwania) wnioski o dokonywanie płatności na konto bankowe w Polsce powinni składać na udostępnionym przez Service Canada formularzu dostępnym pod poniższym linkiem:

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/dd/form/pl-eng.html

Formularz powinien być wysłany pod adres wskazany w formularzu:

Cheque Redemption Control Directorate
P.O. Box 7000
Matane QC G4W 4T5 Canada

Z informacji uzyskanej z instytucji kanadyjskiej wynika, że pierwsza płatność dokonywana jest na konto bankowe po 3-6 miesiącach od otrzymaniu wypełnionego formularza.

W razie potrzeby stosowną pomocą przy załatwieniu sprawy służy również I Oddział ZUS w Łodzi - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych:

I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych

ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź