Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Szkolny etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” za nami

W pierwszym etapie wzięło udział blisko 36 tys. uczniów z 1021 szkół średnich z całej Polski. Tegoroczna edycja po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, kiedy olimpiada organizowana była zdalnie, odbyła się stacjonarnie. Uczestnicy rozwiązali test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru i mieli na to 30 minut. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą zdobytą podczas cyklu czterech „Lekcji z ZUS”. Pytania dotyczyły zasiłków, rent, emerytur, zasad rozliczeń, a także ogólnej wiedzy o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jego zadaniach.

Zgodnie z regulaminem o tym, kto dostanie się do wojewódzkiego etapu Olimpiady, zdecydowała nie tylko poprawność odpowiedzi, ale też czas ich udzielenia. Dodatkowe kryterium wynikało z tego, że rywalizacja w niektórych szkołach była na tyle wyrównana, że trzeba było przeprowadzić dogrywki.

21 grudnia 2022 roku na stronie www.zus.pl/edukacja opublikujemy listę zespołów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady, który odbędzie się 7 marca 2023 roku.

20 najlepszych zespołów wyłonionych w ramach II etapu spotka się 14 kwietnia 2023 roku w finale Olimpiady, który odbędzie się w centrali ZUS w Warszawie. Mają oni szansę zdobyć ciekawe nagrody dla siebie (laptopy, tablety, czytniki) oraz dla swoich szkół.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znajduje się na liście konkursów przedmiotowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, co oznacza, że laureaci są zwolnieni z części egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organizator olimpiady zawarł z wieloma polskimi uczelniami umowy, na mocy których laureaci i finaliści mogą skorzystać z preferencyjnych warunków przyjęcia na studia.

Od pierwszej edycji  w roku szkolnym 2014/2015 w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” wzięło udział łącznie 248 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Wielu z nich dostało się dzięki temu na wymarzone studia. Olimpiada organizowana jest w ramach projektu „Lekcje z ZUS” i stanowi jego ukoronowanie. Cały projekt objęty jest patronatami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.