Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

Za nami II etap Olimpiady o ubezpieczeniach społecznych – poznaj wstępne wyniki

Drużyny miały w ciągu 30 minut odpowiedzieć na 25 pytań wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły całego obszaru ubezpieczeń społecznych –  od zasiłków po emerytury i zasady rozliczeń z ZUS. Do tego etapu zmagań uczestnicy przygotowywali się z dwóch podręczników do „Lekcji z ZUS”: dla ucznia oraz dla nauczyciela. Oprócz wiedzy niezbędna była też umiejętność zdalnej pracy w grupie z wykorzystaniem aplikacji komputerowych.

Ostateczne wyniki Olimpiady ze wskazaniem finalistów Olimpiady opublikujemy w zakładce „Aktualności” do 26 czerwca – po terminie trybu odwoławczego.

Tytuł finalisty otrzymują zespoły, które uzyskały przynajmniej 20 punktów i miały najwyższą w swoim województwie liczbę punktów w teście. Jeśli do wskazania I miejsca w województwie nie wystarczy punktacja, o kolejności miejsc zadecyduje czas rozwiązania testu. Jeśli okaże się, że więcej zespołów w danym województwie osiągnie tę samą punktację i czas – wszystkie te zespoły otrzymują tytuł finalisty (regulamin Olimpiady rozdział IV ust. 16 pkt 2 lit. b zdania 6-8).  

Do 24 czerwca można się odwołać od wyników II etapu od ogłoszenia ich przez Komitet Wojewódzki (regulamin Olimpiady rozdział VII ust. 2).

Uczestnik, rodzic lub opiekun mają prawo wglądu do ocenianych prac testowych z II etapu w czasie odbywania się tego etapu (regulamin Olimpiady rozdział VII ust. 2). Aby zobaczyć test, prosimy o kontakt pod adresem mailowym edukacja@zus.pl.

Poniżej prezentujemy punktacje i czas wszystkich zespołów II etapu Olimpiady:

Zespoły, które brały udział w drugim etapie Olimpiady - wyniki - lista zbiorcza (plik xls 28,7kb).

W tegorocznej edycji Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” wystartowało ponad 35 tys. uczniów. Naszym półfinalistom już gratulujemy, że znaleźli się w elitarnym gronie 859 uczniów z 288 najlepszych szkół spośród 983, które brały udział w I etapie.

„Lekcje z ZUS” i Olimpiada cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Od początku projektu, czyli od roku szkolonego 2014/2015 w zmaganiach wzięło udział ponad 153 tys. młodych osób. Początkowo młodzież brała udział w konkursie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W roku szkolnym 2016/2017 przekształciliśmy go w Olimpiadę pod tą samą nazwą. Od 22 kwietnia Olimpiada znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tytuł laureata naszej Olimpiady od roku szkolnego 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości.