Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

ZUS i ŚUM będą realizować wspólne projekty

Umowę ramową o współpracy między ZUS i ŚUM podpisali: prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oraz rektor ŚUM prof. Tomasz Szczepański.

Współpraca dotyczy działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej, a także realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych.

– Współpraca z uczelniami wyższymi jest bardzo ważna dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2016 roku nabrała ona systemowego charakteru. Mamy podpisane umowy z ponad 100 państwowymi i prywatnymi ośrodkami akademickimi, które kształcą na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych, medycznych oraz technicznych – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

I dodaje: – Bliższa współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, który jest wiodącym ośrodkiem akademickim, to dla nas ogromne wyróżnienie i szansa. Dzięki tej współpracy będziemy mogli popularyzować wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych.

screen z tweetera Częstochowskie informacje - informacja o podpianiu porozumienia o współpracy między ZUS a ŚUM rekotr ŚUM prof. Tomasz Szczepański