Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Europejski Kongres Mobilności Pracy w Krakowie z udziałem uczestników unijnego projektu ACCT

Poruszana problematyka obejmowała m.in. transgraniczną ochronę socjalną pracowników z państw trzecich oraz transgraniczną ochronę socjalną pracowników sektora opieki, w tym analizę aktualnego poziomu ochrony, jak również barier administracyjnych, m.in. dotyczących wiz oraz pracy nierejestrowanej obywateli państw trzecich.

Kongres stwarza uczestnikom możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz nabycie lub uaktualnienie wiedzy w obszarze transgranicznej mobilności pracowników. Jest także nieocenioną okazją do nawiązania roboczych kontaktów między uczestnikami.

W Kongresie udział wzięli polscy i zagraniczni eksperci, badacze i praktycy zajmujący się zagadnieniem delegowania pracowników związani zawodowo m.in. z administracją publiczną, światem nauki, doradztwem i biznesem a także przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców.

Udział w Kongresie w roli prelegentów oraz uczestników wzięli również członkowie Projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. „Współpraca kluczem do przezwyciężania wyzwań na polu delegowania pracowników z sektorów opieki, budownictwa, transportu i rolnictwa / Cooperation as a key to overcoming challenges in the field of posting of workers from care, construction, transport and agriculture sectors” (ACCT) nr 101059239 — ACCT, wśród których znaleźli się przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

logo projekty ue

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only, and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.