Ścieżka nawigacji

Aktualności

Aktywnie na rzecz klientów

Uproszczenie formularzy spraw oraz języka kierowanej do klientów korespondencji, ujednolicenie i usprawnienie procesu wydawania indywidualnych interpretacji, ograniczenie wewnętrznych procedur i tym samym przyspieszenie procesu podejmowania decyzji, sprawne i bezproblemowe wdrożenie przepisów obniżających wiek emerytalny, planowane od 1 stycznia 2018 r. uproszczenie płatności składek w oparciu o indywidualny numer rachunku składkowego – to jedynie kilka najważniejszych projektów, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizował i realizuje na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Wszystkie zmiany nakierowane są na klienta i usprawnienie jego obsługi. Co ważne, klienci dostrzegają pracę na ich rzecz wykonywaną przez ZUS. Ma to swoje odzwierciedlenie w badaniach opinii publicznej. We wrześniowym badaniu CBOS, dotyczącym zadowolenia z obsługi, Zakład uzyskał nienotowany w historii wynik: 45 proc. pozytywnych opinii.

Realizacja wielu z przedsięwzięć usprawniających obsługę klientów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie przedstawicieli świata nauki. Chęć współpracy z Zakładem na styku teorii z praktyką wyraziło już 70 wyższych uczelni, z którymi ZUS zawarł umowy o współpracy, m.in. przy prowadzeniu badań w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ważne jest też jednak wsparcie ekspertów zewnętrznych w bieżącej, codziennej pracy. ZUS korzysta z ekspertyz i doradztwa szeregu naukowców, ale i praktyków prawa. Poza sferą zabezpieczenia społecznego ZUS współpracuje ze specjalistami z zakresu zamówień publicznych. Kilkudziesięcio, ale i kilkusetmilionowe kontrakty na obsługę systemu informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą być prowadzone ze szczególną ostrożnością i dbałością o wydatkowane środki publiczne.

Efekty współpracy ZUS ze światem nauki klienci mogą odczuć odwiedzając każdą z placówek Zakładu. Efekty współpracy z ekspertami sfery zamówień publicznych widoczne są w oszczędnościach czynionych w ramach postępowań przetargowych.