Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak uzyskać rozłożenie spłaty zadłużenia na raty

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Profil na PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej naszej placówce.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek - RSR - umotywuj go wyczerpująco.
 4. Inne dokumenty, o które poprosimy Cię przy składaniu wniosku RSR.
 5. Dokumenty z zakresu pomocy publicznej – jeśli jesteś przedsiębiorcą. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ulgi w postaci rozłożenia spłaty należności z tytułu składek na raty możesz uzyskać pod hasłem rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.    

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek RSR oraz pozostałe formularze są dostępne na naszej stronie internetowej

Ważne! Gdy dokumenty, które dołączysz do wniosku nie będą wystarczające do rozpatrzenia przez nas sprawy, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia. Jeśli termin, jaki Ci wyznaczymy na złożenie dodatkowych dokumentów będzie zbyt krótki, skontaktuj się z nami, by ustalić nowy.

Rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, zasadą bowiem jest terminowe opłacanie należnych składek.

Jeżeli nadal prowadzisz działalność, musisz opłacać bieżące składki.

Jeżeli masz u nas zadłużenie z tytułu kosztów egzekucyjnych, musisz je zapłacić. Możesz też wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty.

Jakie są terminy?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2 miesięcy od daty jego złożenia.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu  RSR. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek".
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru odpowiedzi. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru odpowiedzi w formie elektronicznej poprzez PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej; z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 5. Wyślij do nas wniosek elektronicznie.
   

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek RSR w formie elektronicznej, dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztą.
 2. Jeżeli złożyłeś wniosek i nie dostarczyłeś wymaganych dokumentów, wówczas poprosimy Cię o uzupełnienie wniosku o dokumentację, konieczną do rozpatrzenia wniosku. Jeżeli w wyznaczonym przez nas terminie nie złożysz tej dokumentacji, nie rozpatrzymy Twojego wniosku. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie elektronicznej, powiadomimy Cię o dokumencie mejlem lub dodatkowo SMS - zdefiniowanymi w profilu na PUE. Gdy zalogujesz się na swój profil na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej  naszej placówce, w ustalonym przez nas terminie. Gdy nie odbierzesz korespondencji w terminie 14 dni, mimo Twojej  dyspozycji osobistego odbioru, prześlemy Ci ją pocztą tradycyjną.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 6. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, wyślemy ją na adres, który wskazałeś we wniosku.
 7. Jeżeli zgodzimy się na rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawrzemy z Tobą umowę (w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego).
 8. Jeżeli złożyłeś wniosek za pośrednictwem PUE, możesz otrzymać umowę na adres Twojej poczty elektronicznej. Wówczas powinieneś ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać do nas do podpisu naszego przedstawiciela.
 9. Jeżeli nie udzielimy Ci ulgi, poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 10. Możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia przez nas wniosku, gdy nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową udzielenia ulgi. Masz na to 7 dni od otrzymania naszego pisma.
   

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek w formie pisemnej lub na formularzu RSR – umotywuj go wyczerpująco. Wniosek RSR możesz też wydrukować, gdy wypełnisz go elektronicznie lub na profilu na PUE (usługa "Złożenie dokumentu RSR. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek").
 2. Inne dokumenty, o które poprosimy Cię przy składaniu wniosku RSR.
 3. Dokumenty z zakresu pomocy publicznej – jeśli jesteś przedsiębiorcą. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna.
 4. Adres naszej placówki.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ulgi w postaci rozłożenia spłaty należności z tytułu składek na raty możesz uzyskać pod hasłem rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.    

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek RSR oraz pozostałe formularze są dostępne na naszej stronie internetowej.

Ważne! Gdy dokumenty, które dołączysz do wniosku nie będą wystarczające do rozpatrzenia przez nas sprawy, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia. Jeśli termin, jaki Ci wyznaczymy na złożenie dodatkowych dokumentów będzie zbyt krótki, skontaktuj się z nami, by ustalić nowy.

Rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, zasadą bowiem jest terminowe opłacanie należnych składek.

Jeżeli nadal prowadzisz działalność, musisz opłacać bieżące składki.

Jeżeli masz u nas zadłużenie z tytułu kosztów egzekucyjnych, musisz je zapłacić. Możesz też wystąpić z wnioskiem o rozłożenie kosztów egzekucyjnych na raty.


 

Jakie są terminy?

Rozpatrzymy Twój wniosek  w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2 miesięcy od daty jego złożenia.

Jak to zrobić?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz RSR lub napisz wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz wybrać odpowiedź w formie papierowej; z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną.
 2. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej naszej placówki, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz je wraz z wnioskiem.
 3. Możesz zarezerwować termin wizyty w naszej placówce przez PUE.
 4. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek możesz również złożyć:
 • ustnie do protokołu w  naszej placówce - wówczas protokół musi być podpisany przez Ciebie oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził albo
 • telefonicznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). W tym celu musisz mieć założony profil na PUE. Dla uwierzytelnienia podaj login PUE i kod PIN do kanału telefonicznego. Następnie zleć konsultantowi COT, by złożył w Twoim imieniu wniosek. Podaj adres mejlowy, by otrzymać wykaz dokumentów jakie powinieneś złożyć w naszej jednostce, abyśmy mogli rozpatrzeć Twój wniosek. Aby udokumentować fakt złożenia przez Ciebie wniosku, nagramy Twoją rozmowę z konsultantem.

 

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek RSR osobiście (w formie papierowej, ustnie do protokołu lub telefonicznie), dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej naszej placówki, osobiście lub pocztową.
 2. Jeżeli złożyłeś wniosek i nie dostarczyłeś wymaganych dokumentów, poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Jeżeli w wyznaczonym przez nas terminie ich nie złożysz, nie rozpatrzymy Twojego wniosku. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej naszej placówce, w ustalonym przez nas terminie. Gdy nie odbierzesz korespondencji w terminie 14 dni, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, prześlemy Ci ją pocztą tradycyjną.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję otrzymania odpowiedzi pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 5. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, wyślemy ją na adres, który wskazałeś we wniosku.
 6. Jeżeli zgodzimy się na rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawrzemy z Tobą umowę (w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego).
 7. Umowę możesz podpisać w naszej placówce. Możesz też otrzymać umowę pocztą do akceptacji. Wówczas powinieneś podpisać oba egzemplarze umowy i odesłać je do nas, by podpisał je nasz przedstawiciel.
 8. Jeżeli nie udzielimy Ci ulgi, poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 9. Możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia przez nas wniosku, gdy nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową udzielenia ulgi. Masz na to 7 dni od otrzymania naszego pisma.
   

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek w formie pisemnej lub na formularzu RSR – umotywuj go wyczerpująco. Możesz pobrać go z naszej strony i wydrukować, gdy wypełnisz go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu RSR. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek").
 2. Inne dokumenty, o które poprosimy Cię przy składaniu wniosku RSR.
 3. Dokumenty z zakresu pomocy publicznej – jeśli jesteś przedsiębiorcą. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna.
 4. Adres naszej placówki.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ulgi w postaci rozłożenia spłaty należności z tytułu składek na raty możesz uzyskać pod hasłem rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.    

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek RSR oraz pozostałe formularze dostępne są na naszej stronie internetowej.

Ważne! Gdy dokumenty, które dołączysz do wniosku nie będą wystarczające do rozpatrzenia przez nas sprawy, wezwiemy Cię do ich uzupełnienia. Jeśli termin, jaki Ci wyznaczymy na złożenie dodatkowych dokumentów będzie zbyt krótki, skontaktuj się z nami, by ustalić nowy.

Rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, zasadą bowiem jest terminowe opłacanie należnych składek.

Jeżeli nadal prowadzisz działalność, musisz opłacać bieżące składki.

Jeżeli masz u nas zadłużenie z tytułu kosztów egzekucyjnych, musisz je zapłacić. Możesz też wystąpić z wnioskiem o rozłożenie kosztów egzekucyjnych na raty.

 

 

 

Jakie są terminy?

Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2 miesięcy od daty jego złożenia.

Jak to zrobić?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz RSR lub napisz wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz wybrać odpowiedź w formie papierowej; z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną.
 2. Wyślij do nas pocztą tradycyjną lub kurierem podpisany wniosek. Jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i wyślij je wraz z wnioskiem do właściwej naszej placówki.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli wysłałeś wniosek RSR, dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej  naszej placówki, osobiście lub pocztową.
 2. Jeżeli złożyłeś wniosek i nie dostarczyłeś wymaganych dokumentów, poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Jeżeli w wyznaczonym przez nas terminie ich nie złożysz, nie rozpatrzymy Twojego wniosku. Poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej naszej placówce, w ustalonym przez nas terminie. Gdy nie odbierzesz korespondencji w terminie 14 dni, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, prześlemy Ci ją pocztą tradycyjną.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję otrzymania odpowiedzi pocztą tradycyjną, czekaj na list od nas.
 5. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, prześlemy Ci ją na adres, który wskazałeś we wniosku.
 6. Jeżeli zgodzimy się na rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawrzemy  z Tobą umowę (w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego).
 7. Umowę możesz podpisać w naszej placówce. Możesz też otrzymać umowę pocztą do akceptacji. Wówczas powinieneś podpisać oba egzemplarze umowy i odesłać je do nas, by  podpisał je nasz przedstawiciel.
 8. Jeżeli nie udzielimy Ci ulgi, poinformujemy Cię o tym pisemnie.
 9. Możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia przez nas wniosku, gdy nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową udzielenia ulgi. Masz na to 7 dni od otrzymania naszego pisma.
   

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).