Ścieżka nawigacji

Aktualności

KIO potwierdza stawiane przez ZUS wymagania

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała odwołanie firmy Galaxy Systemy Informatyczne od warunków ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przetargu nieograniczonego na "Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 45-miesięcznym serwisem".
W toku postępowania przed KIO, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dowiódł, że zapisy w specyfikacji przetargowej, w tym w szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie naruszają zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i - co bardzo istotne - znajdują odzwierciedlenie w dostępnych na rynku rozwiązaniach.  Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła też, że wskazane zapisy są adekwatne do potrzeb Zakładu (pismo procesowe dostępne TUTAJ ).
Z kilkunastu zarzutów przedstawionych przez Odwołującego, KIO uwzględniła jedynie kilka nie mających kluczowego znaczenia dla całego przetargu. Istotne dla ZUS wymagania, kwestionowane przez firmę Galaxy, czyli kompleksowa dostawa sprzętu z pełnym serwisem i materiałami eksploatacyjnymi, specyfikacja urządzeń oraz funkcjonalności oprogramowania w zakresie wydruku poufnego i podążającego czy zapisy projektu Umowy pozostają niezmienione.
Po dokonaniu drobnych poprawek w specyfikacji, Zakład będzie kontynuował postępowanie przetargowe zgodnie z przyjętymi założeniami, . Wynikiem przetargu będzie zastąpienie małych drukarek lokalnych dużymi urządzeniami korytarzowymi wraz z pełnym serwisem. Na konieczność wprowadzenia tego typu zmian wskazał przeprowadzony przez ZUS audyt, którego zaleceniem jest wymiana starych, wyeksploatowanych i kosztochłonnych drukarek.