Ścieżka nawigacji

Aktualności

Koniec sporu Comarch - ZUS

We wtorek 27 sierpnia 2019 r., po dwóch miesiącach negocjacji, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Comarch S.A. i Comarch Polska S.A. zawarli porozumienie, w którym zobowiązali się do zawarcia ugody sądowej. Planowane zawarcie ugody przed sądem oznacza definitywne zakończenie sporu dotyczącego częściowego rozwiązania umowy na utrzymanie KSI ZUS. Do częściowego rozwiązania umowy doszło zaś w lutym 2019 r. z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypowiedzenie umowy w zakresie 30 metryk i roli integratora było spowodowane troską o bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu informatycznego ZUS.

- Fakt zawarcia porozumienia świadczy o tym, że jeżeli tylko jest wola obu stron, zawsze istnieje możliwość ugodowego zakończenia sporu. Cieszę się, że kończymy niełatwy etap we współpracy z naszym wykonawcą i pozostaje nam już tylko bieżąca współpraca na rzecz milionów klientów ZUS przy utrzymaniu naszego systemu informatycznego – podsumowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Negocjacje pomiędzy ZUS i konsorcjum Comarch rozpoczęły się w maju 2019 r., w następstwie złożenia do sądu przez konsorcjum Comarch wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu. Co niezwykle ważne, Zakład - kierując się wolą osiągnięcia porozumienia - na czas prowadzenia negocjacji odroczył termin zapłaty 24,2 mln zł kary umownej. Na najbliższym posiedzeniu pojednawczym przed sądem obie strony złożą zgodne oświadczenia o zawarciu ugody. Do tego czasu szczegółowe uzgodnienia stron dokonane w ramach prowadzanych rozmów ugodowych objęte są tajemnicą.

- Dziękuję naszym partnerom z konsorcjum Comarch za gotowość do wypracowania konstruktywnych rozwiązań – mówi Krzysztof Dyki, członek zarządu ds. IT ZUS i dodaje: – Fakt, że obecnie KSI ZUS utrzymywane jest zarówno przez Comarch jak i Asseco oznacza, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której mamy realną konkurencję w tym obszarze. W konsekwencji znacząco spadły wydatki na utrzymanie naszego systemu.

Jeszcze w 2015 r., kiedy KSI ZUS utrzymywany był przez jednego wykonawcę, średniomiesięczne koszty z tego tytułu wynosiły 14 mln zł. Obecnie wydatki w tej materii spadły do 8,5 mln zł miesięcznie.