Ścieżka nawigacji

Aktualności

NIK pozytywnie o ZUS w roli zakładu emerytalnego

"Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji zadań wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, a także przebieg procesu przejęcia od OFE 51,5 % aktywów. Prezes ZUS podjął działania przygotowujące jednostki organizacyjne Zakładu do realizacji zadań wynikających z wejścia w życie ustawy. W tym celu nawiązał współpracę i współdziałał z otwartymi funduszami emerytalnymi, Ministrem Finansów, Zarządem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i Zarządem PKO BP SA (...). Przygotowano również i wdrożono stosowne wewnętrzne wytyczne i instrukcje, a firmom zewnętrznym zlecono usługi dotyczące zarówno dostosowania systemów informatycznych do realizacji nowych zadań ustawowych, jak i z zakresu doradztwa i audytu procesu przygotowania do przejęcia aktywów. W ramach działań przygotowujących, przeprowadzono analizę potencjalnych zagrożeń i ryzyk we wdrażaniu nowych rozwiązań" - czytamy w sporządzonym przez NIK "Wystąpieniu pokontrolnym".

Kontrolerzy NIK pozytywnie ocenili przygotowanie ZUS do realizacji ustawy z 6 grudnia 2013 roku we wszystkich siedmiu badanych obszarach, tj.: przygotowania do realizacji zadań wynikających z reformy systemu emerytalnego, dostosowania systemów informatycznych do wykonywania nowych zadań, wydatków na dostosowania Zakładu do wykonywania nowych zdań ustawowych, prawidłowości przyjęcia 51,5 % aktywów OFE, prawidłowości realizacji pozostałych zadań ustawowych (m.in. wymiana danych z OFE), uczestnictwa ZUS w pracach nad projektem ustawy oraz dokonanej oceny wpływu zmian na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.