Ścieżka nawigacji

Aktualności

Nowy członek Zarządu ZUS

Michał Możdżonek, który decyzją Rady Nadzorczej przejmuje od 1 maja 2016 r. nadzór nad obszarem operacji i  eksploatacji systemów jest ekspertem w zakresie teleinformatyki (ICT), zarządzania i motywacji zespołów. W dotychczasowej karierze zawodowej zarządzał dużymi programami transformacji i odpowiadał za wdrażanie procesów oraz systemów informatycznych na wszystkich etapach ich realizacji.

W ostatnim czasie pełnił rolę lidera w zakresie tworzenie i standaryzacji centrów usług wspólnych IT na Europę w Deutsche Telekom AG, gdzie realizował projekty w obszarze e-commerce, billingu, business intelligence, prowadzenia testów i utrzymania usług oraz systemów. Ponadto zarządzał transformacją technologiczną w T-Mobile Polska S.A. W przeszłości, jako członek zarządu i partner zarządzający, współtworzył spółkę informatyczną TouK realizującą projekty m.in. w obszarze wsparcia obsługi klientów, integracji oraz baz danych dla operatorów telekomunikacyjnych i instytucji finansowych.

Przedsiębiorca i partner w kilku spółkach oraz start-upach, posiadający praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania, due-diligence i restrukturyzacji organizacji. Niezależny ekspert przy Komisji Europejskiej do spraw oceny projektów z obszaru cloud computing, i interoperacyjności infrastruktury. Pracuje jaka wykładowca, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku informatyki, gdzie ukończył studia magisterskie. Ponadto studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim i odbył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej.

Michał Możdżonek zastąpił odwołanego na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej, Radosława Stępnia.

- Michał Możdżonek to wysokiej klasy specjalista, który sprawdził się na rynku komercyjnym. Dobrze, że swoje doświadczenie będzie mógł spożytkować w instytucji publicznej. Jestem przekonana, że uporządkuje całość spraw IT w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - powiedziała po powołaniu Michała Możdżonka, prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Niewątpliwie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego pion informatyczny stanowią duże wyzwanie dla każdego menadżera w branży IT. Wielkość zamówień, liczba transakcji w systemach informatycznych oraz obsługiwani klienci stawiają ZUS w czołówce dużych organizacji IT w Europie. Ważne, aby obok skali, organizacja cechowała się dużą transparentnością, efektywnością działania i jakością dostarczanych oraz utrzymywanych systemów. Powinniśmy współtworzyć standardy w zakresie e-administracji i koncentrować się na doskonałości w obsłudze klienta. Te działania wymagają silnego lidera i rzetelnego zespołu składającego się z dobrych specjalistów, chętnych do pracy w ZUS - stwierdził z kolei nowy wiceprezes ZUS, Michał Możdżonek.

Jednocześnie z powołaniem Michała Możdżonka, na dzisiejszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odwołała z zajmowanego stanowiska Elżbietę Łopacińską, członka Zarządu ZUS nadzorującego pion świadczeń i orzecznictwa. Stało się to na wniosek samej Elżbiety Łopacińskiej.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej ZUS odbędzie się 4 maja 2016 r.