Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prezes ZUS ponownie we władzach ISSA

W ubiegłym tygodniu w Brukseli odbyło się Światowe Forum Zabezpieczenia Społecznego, zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Podczas szczytu zgromadzenie ogólne ISSA wybrało na trzyletnią kadencję nowy skład Biura, czyli organu zarządzającego Stowarzyszeniem. Biuro ISSA wyznacza priorytety dla organizacji, nadzoruje realizację działań, wykonanie budżetu i działalność komisji technicznych. Biuro składa się z prezydenta, skarbnika, sekretarza generalnego oraz wybranych przedstawicieli instytucji członkowskich z poszczególnych obszarów geograficznych świata. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska już po raz kolejny została członkiem Biura, reprezentując Europę.

Jednocześnie prezes Zakładu została przewodniczącą Komitetu Sterującego Komisji Technicznej ISSA ds. ubezpieczeń z tytułu starości, niezdolności do pracy i śmierci żywiciela. – Zadaniem komisji jest wypracowanie propozycji rozwiązań dla instytucji zabezpieczenia społecznego będących odpowiedzią na wyzwania, które niosą ze sobą starzenie się populacji oraz nowe oczekiwania społeczne wobec państwa w tym obszarze. Jest to najważniejsza spośród trzynastu komisji technicznych powołanych w ramach ISSA – wyjaśnia prof. Uścińska. Istotne stanowisko w strukturach ISSA ponownie zajął również wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek. Kolejną kadencję będzie audytorem tytularnym Komisji Kontroli ISSA.

O ISSA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego to organizacja zrzeszająca ok. 350 narodowych instytucji zabezpieczenia społecznego z ponad 150 państw na świecie. Celem Stowarzyszenia jest promowanie najwyższych standardów w instytucjach administrujących tym ważnym dla obywateli obszarem. ISSA powstała w 1927 roku, a Polska należy do tej organizacji od początku jej istnienia. Pełnoprawnymi członkami ISSA ze strony Polski są Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.