Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, w Radzie ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju

„Przy obecności prof. Uścińskiej w Radzie, rozmowy na tematy emerytalne to będzie konkret. Znam panią profesor bardzo dobrze. Sprawność kierownictwa przekłada się tu na sprawność instytucji. ZUS w czasie pandemii działa bardzo dobrze” – podkreślił w czasie uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej skupia wybitnych fachowców specjalizujących się w najważniejszych dziedzinach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa. Zadaniem Rady jest przygotowywanie ekspertyz oraz opiniowanie prezydenckich projektów ustaw. Każdy z zespołów liczy kilkunastu specjalistów z danej dziedziny. Teraz, grono ekspertów zasiliła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, która od wielu lat aktywnie i z zaangażowaniem zajmuje się sprawami społecznymi.

Po wręczeniu nominacji w Sali Kolumnowej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Społecznych, na którym Prezydent przedstawił priorytety i obecne kierunki rozwoju polskiej polityki społecznej.

Działania Rady ds. Społecznych mają objąć kwestie dotyczące szeroko pojętej polityki społecznej, tak aby wszyscy obywatele mogli korzystać z rozwoju Polski i doświadczać poprawy poziomu życia. Chodzi tu zwłaszcza o osoby starsze, z niepełnosprawnością, osoby wykluczone czy w kryzysie bezdomności.