Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wizyta premiera w ZUS

Podczas środowej wizyty prezes Rady Ministrów Beaty Szydło w centrali ZUS,
prof. Gertruda Uścińska przedstawiła najistotniejsze pola działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes ZUS zapoznała premier z podejmowanymi na bieżąco przez Zakład działaniami, które zapewniły wdrożenie w ostatnim czasie istotnych zadań z zakresu polityki społecznej państwa, takich jak obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich, czy oświadczeń okienka transferowego "ZUS-OFE". Prof. Gertruda Uścińska przedstawiła też istotne wyzwania jakie, z punktu widzenia ZUS oraz ekspertów, stoją przed polskim systemem ubezpieczeń społecznych i tym samym zmiany systemowe, jakie w przyszłości w tym systemie powinny zostać wdrożone. Podczas spotkania omawiane były również przygotowywane przez Zakład krótko i długoterminowe prognozy dotyczące stanu i wydolności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a co za tym idzie również wyzwania, jakie w tym zakresie stoją przed całym systemem ubezpieczeń społecznych. W tym kontekście istotna w rozmowie była kwestia demografii. Prof. Gertruda Uścińska przedstawiła premier Beacie Szydło również sytuację kadrowo-płacową w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i możliwe zmiany na polu organizacji ZUS.

Premier Beata Szydło podkreśliła istotną rolę, jaką w Polsce pełni Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskazała na wagę pracy osób zatrudnionych w ZUS.

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS