Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zmiany w przepisach dotyczące zasad ustalania prawa do zasiłków w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Przepisy ustawy zmieniającej [1] wchodzą w życie 16 grudnia 2022 r. i regulują sytuację płatników składek, którzy zawarli umowę o rozłożeniu na raty należności lub odroczeniu terminu płatności składek. W myśl nowych przepisów płatnik składek nie ma zadłużenia z tytułu należności z tytułu składek, jeżeli:

  • opłaca należności z tytułu składek w terminach i w wysokości ustalonych w umowie;
  • nie ma zadłużenia z tytułu należności z tytułu składek nieobjętych umową.

Płatnicy składek, którzy realizują umowę z ZUS o rozłożeniu należności z tytułu składek na raty lub odroczeniu terminu płatności tych należności, będą traktowani jak płatnicy składek, którzy nie mają zadłużenia z tytułu składek. W takiej sytuacji świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 2a ustawy zasiłkowej [2], nabędą prawo do zasiłków.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2476) – tzw. ustawa zmieniająca.

[2] Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732) – tzw. ustawa zasiłkowa.