Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zmiany w składzie zarządu ZUS

Na posiedzeniu 23 października br. rada nadzorcza ZUS, w efekcie rezygnacji złożonej przez Krzysztofa Dyki, odwołała go ze stanowiska członka zarządu ZUS nadzorującego pion operacji i eksploatacji systemów. Wiceprezes piastował tę funkcję od lipca 2017 r. W jego miejsce powołany został dotychczasowy dyrektor Departamentu Rozwoju Usług IT w centrali Zakładu, blisko współpracujący z dotychczasowym wiceprezesem – Włodzimierz Owczarczyk.

– Jest to niezwykle płynna zmiana, która pozwala zachować ciągłość działania pionu informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Prezes Krzysztof Dyki kończy swoją misję, która obfitowała w wiele profesjonalnie przeprowadzonych i z sukcesem zakończonych projektów. Wspólnie z panem prezesem udało nam się odbudować zaufanie rynku do Zakładu przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjności w sferze IT i ograniczeniu kosztów. Dziękuję za ponad dwa lata naszej współpracy w zarządzie – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Kończę misję na zajmowanym stanowisku, przekazując swoją funkcję najbardziej doświadczonej osobie, która gwarantuje bezpieczeństwo i optymalny rozwój systemów IT w ZUS – komentuje swoje odejście Krzysztof Dyki i dodaje: – To było najcenniejsze doświadczenie w mojej karierze zawodowej. Pod kierownictwem prof. Gertrudy Uścińskiej, wspólnie z zarządem i zespołem, udowodniliśmy, że można realizować przedsięwzięcia, które dotychczas uznawano za bardzo trudne lub niemożliwe do realizacji. Oprócz szeregu skutecznie przeprowadzonych projektów, dokonaliśmy podziału umowy utrzymaniowej KSI, znacznie obniżając dotychczasowe koszty Zakładu.

Nowy członek zarządu ZUS nadzorujący pion IT, Włodzimierz Owczarczyk, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w sektorze finansowym. Jest związany z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych od 2011 r. Dotychczas w ZUS odpowiadał za rozwój oprogramowania naliczającego emerytury i za proces wypłaty świadczeń. Od 2017 r. zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Rozwoju Usług IT, odpowiadając tym samym za wykonanie i wdrożenia modyfikacji systemów informatycznych ZUS. Kierował kluczowymi projektami informatycznymi w Zakładzie, w tym projektem e-składka, e-akta, EESSI oraz rozbudową PUE. Był również odpowiedzialny za wdrożenie od strony informatycznej największej usługi sektora e-administracji, tj. elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA).

– Powołanie Włodzimierza Owczarczyka na stanowisko członka zarządu ZUS nadzorującego pion IT oznacza politykę kontynuacji i ciągłego rozwoju Zakładu w sferze nowych projektów e-administracji. Przed nami bowiem nie mniejsze projekty informatyczne niż te, które udało nam się zrealizować przez ostatnie dwa lata – podsumowuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.