Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS liderem dostępności

28 października br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się podsumowanie VII edycji Konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, a jego celem jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które będą umożliwiały dostępność dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Lider Dostępności dla ZUS - koordynator ds. dostępności, prezes ZUS i para prezydencka

Wyróżnienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dowodem na to, że działania, które ZUS podejmuje są zauważane i doceniane, zarówno przez środowisko osób niepełnosprawnych, jak również przez władze państwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 29 czerwca 2020 r. jest sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności, realizowanego w ramach programu „Dostępność Plus”. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat udało się znieść  prawie 2200 barier i utrudnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji: