Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS nie pracuje i nie pracował nad nowym systemem emerytalnym

Dzisiejsza „Gazeta Wyborcza” (17.09.2015 r.) w artykule „1000 zł emerytury obywatelskiej” informuje jakoby ZUS przygotował dla Rady Ministrów zarys nowego systemu emerytalnego, który miałby być radykalną zmianą obecnie obowiązujących zasad. Projekt nowego systemu zdaniem gazety ma zawierać właśnie opracowana przez ZUS Zielona księga, nad którą ma debatować rząd.

Z całą stanowczością stwierdzam, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pracował i nie pracuje nad koncepcją zmiany polskiego systemu emerytalnego.

Zielona księga, o której wspomina autor artykułu „1000 zł emerytury obywatelskiej” została opracowana rok temu. Jest ona zbiorem poglądów, wyrażonych w trakcie debat, organizowanych przez ZUS, odnoszących się do organizacji systemu emerytalnego i uczestnictwa w nim. Stanowi ona podsumowanie prac ekspertów, wyników badań naukowych, debat organizowanych przez oddziały ZUS oraz głosów obywateli, którzy uczestniczyli w konsultacjach publicznych o polskim systemie emerytalnym. Przedstawione w Zielonej księdze uwarunkowania organizacji i funkcjonowania systemu emerytalnego kompleksowo ujmują zagadnienia uczestnictwa w systemie, warunków nabycia prawa do świadczeń i ich wysokości, a także organizacji systemu i sposobu finansowania świadczeń.

Na podstawie Zielonej Księgi również przed rokiem ZUS przygotował Białą księgę, zawierającą niektóre rekomendacje. Obecnie w tej materii nie toczą się żadne prace.

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS