Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS rozstrzygnął największy przetarg sektora IT

- Po raz pierwszy w historii możemy mówić o realnej konkurencji w przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wszystkie działania zarządu na polu IT były ukierunkowane na wypracowanie partnerskich relacji z rynkiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako instytucja zarządzająca jednym z największych w tej części Europy systemem informatycznym, nie może podlegać w materii zamówień publicznych presji usługodawców. Dziś nasze działania przynoszą wymierne efekty, a są nimi oszczędności w największym przetargu segmentu IT w administracji publicznej – podsumowuje działania poprzedzające wyłonienie wykonawcy utrzymania KSI ZUS, prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zarząd ZUS zatwierdził właśnie wybór dotyczący nowego wykonawcy procesu utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego. Spośród trzech oferentów: konsorcjum Comarch, konsorcjum Atos oraz Asseco Poland, najwyższą liczbę punktów w końcowej ocenie uzyskał Comarch i to on ma być nowym wykonawcą czteroletniej umowy utrzymaniowej KSI. O wyborze zdecydowała zarówno oferta cenowa, koncepcja przejęcia usług jak i realizacja zadań testowych zleconych przez ZUS. Wartość czteroletniej umowy z konsorcjum Comarch to 242 mln zł brutto. Wartość poprzednio zawartej na cztery lata umowy z firmą Asseco Poland to z kolei 595 mln zł brutto. Zgodnie z warunkami postawionymi w przetargu Comarch ma maksymalnie 12 miesięcy na pełne przejęcie utrzymania KSI ZUS.

- Jesteśmy przygotowani do procesu przejmowania opieki nad KSI ZUS przez nowego wykonawcę. Mamy opracowane możliwe warianty zdarzeń oraz mapę ryzyk, które mogą zaistnieć w tym procesie. Powołaliśmy specjalny zespół, który będzie nadzorował przejmowanie systemu przez nowego wykonawcę. Jesteśmy w trakcie zakupu zewnętrznych usług eksperckich w celu uzyskania wsparcia w tym procesie. Priorytet to bezpieczeństwo KSI – mówi Krzysztof Dyki, członek zarządu ZUS ds. IT.

ZUS podpisał również list intencyjny z Asseco, w którym Asseco wyraziło gotowość do utrzymywania KSI w okresie przejściowym. Firma zadeklarowała ponowne obniżenie obowiązujących cen o kolejne 10 proc. Wcześniej, w październiku 2016 r., Asseco podpisało aneks do umowy, w którym obniżyło również o 10 proc. większość cen jednostkowych.

Przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS został uruchomiony we wrześniu 2015 r.

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS