Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS w sprawie jawności życia publicznego

Zakład przekazał już szerszą opinię inicjatorom ustawy o poszczególnych rozwiązaniach z projektu ustawy o jawności życia publicznego i wnikliwie monitoruje proces ustawodawczy.

Jednocześnie należy podkreślić, że ZUS stale podejmuje działania wpisujące się w transparentność funkcjonowania organów administracji publicznej i przedstawicieli tychże organów. W opiniach do projektu ustawy Zakład stara się pogodzić bardzo istotną ideę leżącą u podstaw projektu ustawy o jawności życia publicznego z obawami kierowanymi do kierownictwa Zakładu przez pracowników, którzy w założeniu zostaną objęci nowymi regulacjami w zakresie składania oświadczeń majątkowych.

W swoich działaniach Zakład zawsze kieruje się koniecznością prowadzenia bieżącej i sprawnej obsługi milionów klientów. Podejmujemy wszelkie działania, które zapewnią tę obsługę także w zakresie orzecznictwa.