Ścieżka nawigacji

Świadczenie wychowawcze 500+ - pytania i odpowiedzi

Świadczenie wychowawcze 500+ - pytania i odpowiedzi

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak mogę złożyć wniosek?

  Wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, lub bankowości elektronicznej:

  ​​​​​​Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak sprawdzić czy poprawnie złożyłem wniosek?

  Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Więcej informacji o tym jak sprawdzić szczegóły wniosku w instrukcji: Jak sprawdzić szczegóły wniosku 500 plus (doc 420kb)

  Informacje o szczegółach wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ pojawią się na Twoim profilu na portalu PUE ZUS po przetworzeniu wniosku – może to trwać do kilku dni.

  Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, możesz go podejrzeć w zakładce [Dokumenty i wiadomości] – [Dokumenty wysłane].

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak skorygować wniosek o świadczenie wychowawcze 500+?

  Jeśli wysłałeś już wniosek o świadczenie wychowawcze i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak zmienić numer rachunku bankowego?

  Jeżeli chcesz, żebyśmy wypłacali świadczenie na inny numer rachunku, złóż nowy wniosek o świadczenie wychowawcze 500+. We wniosku podaj wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer rachunku bankowego. W takiej sytuacji zmienimy sposób wypłaty automatycznie. O zmianie rachunku bankowego zostaniesz poinformowany na swoim profilu PUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Czy w związku z przejęciem przez ZUS wypłat świadczenia 500+ należy złożyć jakiś nowy wniosek?

  Nie. Jeśli świadczenie wychowawcze na trwający okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. wypłaca Ci już gmina, nie składaj drugiego wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina będzie nadal wypłacać Ci świadczenie do 31 maja 2022 r.

  Od 1 lutego 2022 r. możesz złożyć wniosek do ZUS na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał rok i rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy na PUE ZUS pojawi mi się informacja o złożonym wniosku o świadczenie wychowawcze?

  Informacje o szczegółach wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ pojawią się na Twoim profilu na portalu PUE ZUS po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

  Więcej informacji o tym jak sprawdzić szczegóły wniosku w instrukcji: Jak sprawdzić szczegóły wniosku 500 plus (doc 420kb)

  Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, możesz go podejrzeć w zakładce [Dokumenty i wiadomości] – [Dokumenty wysłane].

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak wycofać wniosek?

  Jeśli chcesz wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze, złóż pismo POG przez portal PUE ZUS. Jako rodzaj pisma wskaż [Wniosek], natomiast w tytule pisma podaj „Wycofanie wniosku o świadczenie wychowawcze”. Na str. 2, w sekcji [Opis sprawy] doprecyzuj, który wniosek chcesz wycofać – podaj datę złożenia wniosku. Jeśli chcesz wycofać wniosek tylko w zakresie jednego dziecka wskaż dane tego dziecka (imię, nazwisko i PESEL).

 • Rozwiń menu Zwiń menu Wypełniłem wniosek lecz po jego wysłaniu dopatrzyłem się błędu literowego w imieniu jednego z moich dzieci (zdrobnienie imienia). Czy to jest błąd wymagający poprawy? Jeśli tak, to jak mogę to poprawić?

  Tak. Poprawność wpisania danych identyfikacyjnych Twoich i dzieci jest dla nas bardzo ważna. Dane jakie podasz we wniosku automatycznie porównujemy z danymi zapisanymi w rejestrze PESEL.Zdrobnienie imienia może być dla systemu nieczytelne.

  Jeśli wysłałeś już wniosek o świadczenie wychowawcze i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jeżeli mam przyznane 500 + do 31.05.2022 r., to kiedy mogę składać wniosek na kolejny rok?

  Wniosek o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. będziesz mógł złożyć od 1 lutego 2022 r.

  Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, przyznamy Ci prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz wniosek od 20 lutego przyznamy Ci świadczenie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.). Natomiast w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie Ci nadal wypłacał dotychczasowy organ czyli gmina.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Urodziło mi się dziecko 4 stycznia 2022 r. Jaki mam termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500+?

  Wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko możesz złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, aby otrzymać świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

  Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. możesz złożyć wniosek do 4 kwietnia 2022 r. Wtedy przyznamy Ci świadczenie od 4 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.

  Pamiętaj jednak, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. musisz złożyć drugi wniosek. Akcja przyjmowania wniosków na ten okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 lutego 2022 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kto otrzyma świadczenie?

  Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Otrzyma je:

  • matka lub ojciec dziecka
  • opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienia dziecka

  jeżeli mieszka wspólnie z dzieckiem i je utrzymuje.

  Świadczenie przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunom prawnym dziecka oraz w pewnych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia?

  ZUS ustali prawo do świadczenia wychowawczego na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

  Przy złożeniu wniosku od 1 lutego do 31 maja 2022  roku, , świadczenie zostanie przyznane na okres od 1 czerwca do 31 maja 2023 r..

  Przy złożeniu wniosku po 31 maja 2022 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym został złożony wniosek do końca okresu świadczeniowego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy można złożyć wniosek?

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy złożyć wniosek o świadczenie na nowonarodzone dziecko?

  Rodzice którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące od jego urodzenia na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze. Jeżeli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

  Pamiętaj że jeśli składasz wniosek na nowonarodzone dziecko może wystąpić sytuacja, że możesz od razu złożyć wniosek na okres świadczeniowy w którym urodziło się dziecko i na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r.

  Przykład: Rodzic składa wniosek w styczniu 2022 r. na nowonarodzone dziecko. W tym okresie może złożyć tylko wniosek na okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2022 r. Wniosek na nowy okres świadczeniowy który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. rodzic będzie mógł złożyć dopiero od 1 lutego 2022 r. bo wtedy rozpoczynamy akcję zbierania wniosków na nowy okres świadczeniowy.

  Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jaka jest wysokość świadczenia?

  Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie będzie wypłacane w niższej wysokości za miesiąc w którym dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy ZUS wypłaci świadczenie na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.?

  Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy  rozpoczynający się  1 czerwca 2022 r. złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Złożenie wniosku w tym okresie gwarantuje, że wypłacimy Ci świadczenie wychowawcze  począwszy od świadczenia należnego za czerwiec 2022 r. Jeśli złożysz wniosek po tym okresie, to świadczenie przyznamy i wypłacimy od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

  Jeśli złożyłeś wniosek na nowy okres świadczeniowy:

  • w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ustalimy prawo do świadczenia i wypłacimy pierwsze świadczenie w czerwcu 2022 r. i będziemy je płacić do końca okresu świadczeniowego czyli do 31 maja 2023 r.
  • w okresie od 1 maja do 31 maja 2022 r. - ustalimy prawo do świadczenia i wypłacimy pierwsze świadczenie najpóźniej do 31 lipca 2022 r. z wyrównaniem za czerwiec 2022r. i będziemy je płacić do końca okresu świadczeniowego czyli do 31 maja 2023 r.
  • w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r. - ustalimy prawo do świadczenia i wypłacimy pierwsze świadczenie najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. z wyrównaniem za czerwiec i lipiec 2022r. i będziemy je płacić do końca okresu świadczeniowego czyli do 31 maja 2023 r.

  Jeśli złożyłeś wniosek na nowy okres świadczeniowy po 30 czerwca 2022 r. - wypłacimy pierwsze świadczenie począwszy od miesiąca w którym złożyłeś wniosek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Moja córka urodziła się w listopadzie 2021 roku. Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

  Wniosek o świadczenie można złożyć do 31 grudnia 2021 r. w gminie (za okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.) i wówczas to gmina wypłaci świadczenie. Od 1 stycznia 2022 r. wniosek można składać wyłącznie do ZUS.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Od czerwca 2021 r. otrzymuje świadczenie wychowawcze na dziecko. Czy muszę złożyć kolejny wniosek do ZUS w styczniu 2022 r.?

  Nie. Jeśli wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. został złożony w gminie, nie trzeba składać ponownie do ZUS wniosku o świadczenie za ten okres. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych na okres do 31 maja 2022 r.

  Pamiętaj jednak, żeby złożyć wniosek do ZUS na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy będziemy przyjmować począwszy od 1 lutego 2022 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Gdzie znajdę decyzję o przyznaniu świadczenia?

  Przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ nie wymaga wydania decyzji. W takim przypadku otrzymasz Informację o przyznaniu świadczenia. Informacja ta zostanie doręczona na Twój profil na portalu PUE ZUS.

  Wiadomość o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ wyślemy na Twój adres mailowy, który podałeś we wniosku. Otrzymasz Informację o przyznaniu świadczenia na każde dziecko oddzielnie.

  W przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego 500+, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz nienależnie pobranego świadczenia, zostanie wydana decyzja. Decyzja zostanie doręczona na Twój profil na portalu PUE ZUS. Tam też możesz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Prezesa ZUS. 

  Wiadomość o tym, że wydaliśmy decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego 500+, wyślemy na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak mogę uzupełnić wniosek o 500 plus? Chyba nie przekazałam wszystkich dokumentów.

  Jeżeli we wniosku nie podałeś wymaganych danych lub nie przedłożyłeś dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, to wezwiemy Cię do uzupełnienia wniosku i wyznaczymy termin na jego uzupełnienie. Wniosek możesz uzupełnić na swoim profilu na portalu PUE ZUS.

  Wiadomość o tym, że wzywamy Cię do uzupełnienia wniosku, wyślemy na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Czy można odwołać się od decyzji?

  Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje również skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.