Ścieżka nawigacji

Dodatki i legitymacje

Dodatki i legitymacje

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Dodatki i legitymacje

Dodatki i legitymacje

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ERK

  Wniosek ERK

  Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny
  Aktualizacja formularza: 23 marca 2023 r.

 • ERL

  Wniosek ERL

  Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty
  Aktualizacja formularza: 12 stycznia 2023 r.

 • EKL

  Wniosek EKL

  Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej
  Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.