Kanada

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

PL-CAN01

Zaświadczenie PL-CAN01

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą