Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak dokonać wyrejestrowania płatnika składek podlegającego wpisowi do KRS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wyślij wniosek  zaprzestania wykonywania działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym na stronie https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Wypełnij wniosek NIP-8 i złóż w urzędzie skarbowym (US).

 

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jak to zrobić ?

Zaraz po otrzymaniu danych z KRS i US, sami wyrejestrujemy u nas konto spółki.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA.
 2. Wyślij do nas dokumenty ZUS ZWUA i ZUS ZCNA elektronicznie:

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Załóż profil w PUE w najbliższej naszej placówce.

 

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wydrukuj wniosek zaprzestania prowadzenia działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz złóż go we właściwym sądzie rejestrowym. Wniosek dostępny jest na stronie  https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Wypełnij wniosek NIP-8 i złóż w urzędzie skarbowym.


 

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jak to zrobić ?

Zaraz po otrzymaniu danych z KRS i US, sami wyrejestrujemy u nas konto spółki.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz  ZUS ZCNA. Formularze dostępne są w każdej naszej placówce . Możesz też skorzystać z programu, który udostępniamy bezpłatnie, np. z programu Płatnik lub e-Płatnik  i wydrukować formularz.
 2. Złóż wypełnione formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA w wybranej  naszej placówce.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki nie więcej niż maksymalnie za 5 osób, możesz przekazać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną. Płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób mają obowiązek przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wydrukuj wniosek zaprzestania prowadzenia działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek dostępny jest na stronie  https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Wyślij wniosek pocztą do właściwego sądu rejestrowego.
 3. Wypełnij wniosek NIP-8 i wyślij pocztą do urzędu skarbowego (US).

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jak to zrobić ?

Zaraz po otrzymaniu danych z KRS i US, sami wyrejestrujemy u nas konto spółki.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA. Formularze dostępne są w każdej naszej placówce . Możesz też skorzystać z programu, który udostępniamy bezpłatnie, np. z programu Płatnik lub e-Płatnik  i wydrukować formularz.
 2. Wyślij do nas pocztą  wypełnione formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki nie więcej niż maksymalnie za 5 osób, możesz przekazać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną. Płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób mają obowiązek przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Podstwa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).