Ścieżka nawigacji

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Bydgoszczy

Dane kontaktowe

85-224 Bydgoszcz, ul.Świętej Trójcy 33 (adres do korespondencji)
85-124 Bydgoszcz ul. M.Konopnickiej 18 a 85-792 Bydgoszcz ul. Christiana Andersena 6

Dyrektor Oddziału: Mariusz Jaroniewski

Obsługa prasowa: Krystyna Michałek

Zasięg terytorialny:

Miasto: Bydgoszcz

Gminy: Siernieczek (oraz gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski.)

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Klientów obsługujemy przy ul. Świętej Trójcy 33 i ul. Konopnickiej 18a i ul. Andersena 6 .

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00*

* godziny urzędowania od 7:00 do 15:00 dotyczą wszystkich komórek organizacyjnych poza komórką obsługi klientów

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Obsługi Klienta *

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

86-010 Koronowo ul. Pomianowskiego 1 Urząd Miasta w Koronowie

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Obsługi Klienta *

Poniedziałek: 8.00 – 15.00

Wtorek: 7.30 – 15.30 (w okresie 05.03.2024 r. do 30.04.2024 r.)

Środa - Czwartek: 8.00 – 15.00

Piątek: 8.00 – 14.00

88-300 Mogilno ul. Ogrodowa 10 Starostwo Powiatowe w Mogilnie

UWAGA !
2 maja 2024 r. Starostwo Powiatowe w Mogilnie będzie nieczynne,
w związku z tym Punkt Obsługi Klientów ZUS w Urzędzie będzie również nieczynny.

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora Oddziału

Termin i miejsce przyjmowania klientów: poniedziałki 15.00-17.00, czwartki 10.00-12.00.

Kierownik Inspektoratu/ Z-ca Kierownika Inspektoratu/Kierownik Biura Terenowego

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie 8.00-14.00


* Punkt Obsługi Klienta ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Obsługi Klienta ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.

Kontakt z COT

Kontakt z COT

(22) 560 16 00

z telefonów stacjonarnych i komórkowych

ikonka wózka 
Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością
ruchu w placówkach ZUS