Ścieżka nawigacji

Kalkulator - nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wersja uproszczona

Liczba okresów składkowych nie może być zerowa!

Wybierz rok, za który otrzymałeś ostatnią Informację o stanie konta w ZUS.


Miesiąc i rok urodzenia

Miesiąc i rok urodzenia:


Zakres dopuszczalnych lat urodzenia w kalkulatorze wynika z ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych oraz zależy od roku, w którym przeprowadzane są symulacje.Zaznacz to pole jeżeli urodziłeś się po 31.12.1948 r. a przed 01.01.1969 r. i podpisałeś umowę z OFE.
Jeżeli urodziłeś się po 31.12.1968 r. – pole to jest niedostępne, gdyż Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne jest dzielona na I i II filar, niezależnie od tego czy zawarłeś umowę z OFE.Wpisz kwotę zwaloryzowanych składek z Twojego konta z ostatniej nformacji o stanie konta w ZUS (bez składek na OFE i subkonto).Wpisz kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego z Twojej ostatniej Informacji o stanie konta w ZUS.
Jeżeli pracowałeś przed 1999 r. ale w informacji o stanie konta kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wynosi zero, to prognozowana wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie będzie uwzględniała kapitału początkowego.
Jeśli pomimo tego chcesz obliczyć wysokość prognozowanej kwoty nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego to w polu Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wpisz zero, a w polu Rok rozpoczęcia/wznowienia pracy - wybierz rok późniejszy niż 1998.
Ważne! Jeżeli pracowałeś przed 1999 r. i nie masz ustalonego kapitału początkowego to skontaktuj się z najbliższą placówką ZUS.Wpisz sumę składek na ubezpieczenie emerytalne za 12 miesięcy kalendarzowych, zapisanych na Twoim koncie w I filarze (bez składek na OFE i subkonto) z ostatniej Informacji o stanie konta w ZUS.Wybierz wiek, dla którego chcesz obliczyć prognozowaną wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.Wybierz rok, w którym rozpocząłeś pracę. W przypadku gdy miałeś przerwę to wybierz rok, w którym ostatnio wznowiłeś pracę.
Jeżeli w polu Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wpisałeś zero i chcesz obliczyć prognozowaną wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego to wybierz rok późniejszy niż 1998.Wpisz Twoje obecne miesięczne wynagrodzenie brutto.


Twoje obecne miesięczne wynagrodzenie stanowi 0 % przeciętnego wynagrodzenia.


Wpisz jaki procent przeciętnego wynagrodzenia będą stanowiły Twoje przyszłe zarobki w każdym roku, aż do przejścia na emeryturę.

  • Jeżeli klikniesz przycisk "Uzupełnij", to pola te zostaną wypełnione automatycznie na podstawie podanego przez Ciebie obecnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jeśli wynagrodzenie to jest równe "0", to kalkulator uzupełni pola wartością 100%.
  • Jeżeli wpiszesz wartość tylko w pierwszym polu, to pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie tą samą wartością.